FAQ 002042 PL

Wyniki RF-STEEL EC3 STEEL EC3 5.xx 8.xx

W przypadku wymiarowania pręta w RF- / STEEL EC3, istnieje różnica w tabelach wyników między momentami wymienionymi w znamionowych rozmiarach przekrojów i momentami wykorzystanymi w weryfikacji. Skąd bierze się ta różnica?

Odpowiedź

Jeśli ta różnica występuje w teście zginania i ciśnieniowym zgodnie z 6.3.3 , to wyjaśnienie można znaleźć w Eurokodzie 1993-1-1 6.3.3. (4). W uwagach objaśniających do zmiennych zapisano: „wartości projektowe działającej siły ściskającej i maksymalnych momentów działających”. Nacisk należy położyć na „maksimum”. Odpowiednio, w przypadku projektu X-site, w każdym przypadku stosowana jest odpowiednia siła normalna, ale maksymalne momenty na zestawie prętów lub prętów.

  Kontakt

  Kontakt do Dlubal

  Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

  +48 (32) 782 46 26

  +48 730 358 225

  info@dlubal.pl

  RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
  RF-STEEL EC3 5.xx

  Moduł dodatkowy

  Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

  Cena pierwszej licencji
  1 480,00 USD
  RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
  STEEL EC3 8.xx

  Moduł dodatkowy

  Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

  Cena pierwszej licencji
  1 480,00 USD