Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

FAQ 002042 PL

1. grudnia 2017

Wyniki RF-STEEL EC3 STEEL EC3 5.xx 8.xx

Podczas analizy pręta w RF- / STEEL EC3 w oknach wyników wyświetlana jest różnica pomiędzy momentami wymienionymi w obliczeniowych siłach wewnętrznych a momentami użytymi w obliczeniach. Co spowodowało tę różnicę?

Odpowiedź

Jeżeli różnica ta pojawia się w obliczeniach Wygięcie i ściskanie zgodnie z 6.3.3., Objaśnienie można znaleźć w Eurokodzie 1993-1-1, Ćw. 6.3.3. (4). W objaśnieniu zmiennych zapisywanych jest: "obliczeniowe wartości siły ściskającej i momentów maksymalnych". W tym miejscu należy podkreślić słowo "maksimum". W związku z powyższym w przypadku obliczeń w oparciu o x wyniki przedstawiają siłę osiową. Siła ta powoduje jednak zastosowanie momentów maksymalnych na pręcie lub zbiorze prętów.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD