FAQ 002042 CS

Výsledky RF-STEEL EC3 STEEL EC3 5.xx 8.xx

Při dimenzování tyče v RF / STEEL EC3 je rozdíl ve výsledkových tabulkách mezi momenty uvedenými v hodnotách jmenovitého průřezu a momenty použité při ověřování. Odkud tento rozdíl vychází?

Odpověď

Pokud se tento rozdíl vyskytne při zkoušce ohybem a tlakem podle 6.3.3 , pak vysvětlení naleznete v Eurokódu 1993-1-1 6.3.3. (4). Ve vysvětlujících poznámkách k proměnným se uvádí: "návrhové hodnoty působící tlakové síly a činných maximálních momentů". Důraz by měl být kladen na "maximum". V souladu s tím, v případě provedení na místě x, se v každém případě aplikuje odpovídající normálová síla, ale maximální momenty na tyči tyče nebo tyče.

  Kontakt

  Kontakt

  Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
  Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

  +420 227 203 203

  info@dlubal.cz

  RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
  RF-STEEL EC3 5.xx

  Přídavný modul

  Posouzení ocelových prutů podle EC 3

  Cena za první licenci
  1 480,00 USD
  RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
  STEEL EC3 8.xx

  Přídavný modul

  Posouzení ocelových prutů podle EC 3

  Cena za první licenci
  1 480,00 USD