FAQ 002086 PL

Ustawienia wyświetlania RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

Czy można zmienić kolor czarnego tła?

Odpowiedź

Kolor tła można zmienić we właściwościach wyświetlania. Można je wywołać za pomocą menu Opcje > Właściwości ekranu > Edytuj . W kategorii Kolory > Różne mogą następnie dla tła ustaw inny kolor. Opcjonalnie gradient tła można również ustawić za pomocą kategorii Ogólne > Efekty graficzne .

Wstępnie ustawiony profil z białym tłem można szybko ustawić w Menedżerze konfiguracji , dostępnym z menu Opcje > Menedżer konfiguracji . Wybierz „Konfiguracja standardowa z białym tłem” i ustaw ją za pomocą niebieskiego znacznika jako bieżącej konfiguracji (patrz rysunek).

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD