FAQ 002086 CS

Nastavení zobrazení RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

Je možné změnit barvu černého pozadí?

Odpověď

Barva pozadí může být změněna ve vlastnostech zobrazení. Tyto funkce lze vyvolat prostřednictvím nabídky Možnosti > Vlastnosti zobrazení > Upravit . V kategorii Barvy > Různé pak můžete na pozadí nastavit jinou barvu. Volitelně lze gradient pozadí nastavit také pomocí kategorie Obecné > Grafické efekty .

Přednastavený profil s bílým pozadím lze rychle nastavit ve Správci konfigurace , který je přístupný z nabídky Možnosti > Správce konfigurace . Zvolte "Standardní konfigurace s bílým pozadím" a nastavte ji modrým zaškrtnutím jako aktuální konfiguraci (viz obrázek).

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD