Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

W module dodatkowym RF-/DYNAM Pro dostępne są dwie metody rozwiązywania dla liniowej analizy przebiegu czasowego. Jaka jest różnica między nimi?

Odpowiedź

Dostępne są obie metody rozwiązywania, "liniowa analiza modalna" oraz "liniowa niejawna analiza Newmark".

Liniowa analiza modalna

W tej metodzie rozwiązywania stosowana jest konstrukcja odłączona od konstrukcji, oparta na wartościach własnych i kształtach modowych. Konieczne jest przydzielenie zdefiniowanego przypadku drgań własnych.

Metodę tę należy stosować tylko wtedy, gdy występuje wystarczająca liczba wartości własnych konstrukcji obliczonych w przypadku drgań własnych. Oznacza to, że należy zwrócić uwagę, aby we wszystkich kierunkach osiągnąć efektywny współczynnik masy modalnej konstrukcji całkowitej wynoszący około 1. Jeżeli nie jest to możliwe, metoda ta przynosi niedokładne wyniki.

Liniowa analiza domyślna Newmark

Jest to bezpośrednia metoda krokowa, która nie wymaga przypadku drgań własnych i wymaga wystarczającej liczby małych kroków czasowych do uzyskania dokładnych wyników.

Metoda ta jest zalecana w przypadku złożonych konstrukcji, które wymagałyby bardzo dużej liczby kształtów modów w celu osiągnięcia efektywnego współczynnika masy modalnej około 1.

Jeżeli za pomocą liniowej analizy modalnej można zagwarantować wystarczającą liczbę wartości własnych, obie metody rozwiązywania prowadzą do w przybliżeniu takich samych wyników. Więcej informacji na temat obu metod można znaleźć w instrukcji obsługi modułu RF ‑ DYNAM Pro.

Słowa kluczowe

Metoda rozwiązywania problemu wartości własnych Solver analiza czasowa Newmark Analiza modalna

Literatura

Do pobrania

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i dynamiczna wraz z analizą czasową i multimodalną analizą spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD