Zapisywanie ustawień wprowadzonych przez użytkownika

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

24. listopada 2016

000009

Ustawienia wyświetlania

RFEM

RSTAB

Menu konfiguracji programów i paski narzędzi można dowolnie dostosowywać. W celu szybkiego dostępu można ustawić rozmieszczenie często używanych funkcji i narzędzi. Domyślne ustawienia programu można przywrócić jednym kliknięciem. Tabele, nawigatory i paski narzędzi można również dowolnie przenosić i dokować.

Program Menedżer konfiguracji umożliwia zdefiniowanie niestandardowych właściwości wyświetlania graficznego i pasków narzędzi, które można później zapisać i otworzyć.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD