RF-/FE-LTB | Možnosti zadání

Funkce programu

Rozsáhlé a pohodlné možnosti nastavení ve vstupních tabulkách usnadňují podrobné znázornění konstrukčního systému:

Uzlové podpory
  • Typ podepření jednotlivých uzlů lze explicitně upravit.
  • Pro každý uzel je možné definovat deplanační zpevnění. Výsledná deplanační pružina se určí automaticky ze vstupních parametrů.

Pružné podloží prutu
  • Je-li k dispozici pružné podloží prutů, je možné ručně zadat konstanty tuhosti.
  • Případně lze využít obsáhlých a přehledně uspořádaných možností nastavení k definování lineárních a rotačních pružin ze smykového pole.

Pružiny na koncích prutu
  • Přídavný modul RF-/FE-LTB automaticky vypočítá jednotlivé konstanty tuhosti. Pomocí dialogů s  podrobnými grafikami lze stanovit lineární pružinu prostřednictvím připojovaného dílce, rotační pružinu prostřednictvím připojovaného sloupu nebo deplanační pružinu (typy vyztužení proti deplanaci: čelní deska, U-průřez, úhelník, připojený sloup, přesah nosníku).

Klouby na koncích prutu
  • Nejsou-li v programu RFEM/RSTAB definovány klouby na koncích prutu pro danou sadu prutů, je možné je zadat přímo v modulu RF-/FE-LTB.

Údaje o zatížení
  • Zatížení na uzly a pruty pro vybrané zatěžovací stavy a skupiny zatěžovacích stavů se zobrazí v oddělených tabulkách, které lze libovolně upravovat, doplňovat nebo mazat.

Imperfekce
  • RF-/FE-LTB automaticky nastaví imperfekce pomocí normování nejmenšího vlastního tvaru.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD