SHAPE-MASSIVE - Przekroje masywne

Dowolne przekroje wielokątne

 • program SHAPE-MASSIVE

Właściwości przekrojów, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego dla przekrojów masywnych

Więcej informacji

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Program do definiowania charakterystyk przekrojów SHAPE-MASSIVE działa niezależnie od programu głównego. Program określa właściwości dowolnego przekroju masywnego i oblicza naprężenia. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie wymiarowania betonu zbrojonego zgodnie z Eurokodem 2 i innymi normami.

W przypadku programu SHAPE -MASSIVE istnieje możliwość połączenia z programami RFEM i RSTAB: Przekroje w SHAPE-MASSIVE są również dostępne w bibliotece programu wykorzystującym MES lub w programie do analizy konstrukcji szkieletowych; i odwrotnie, siły wewnętrzne z programów RFEM i RSTAB mogą być importowane i obliczane w SHAPE -MASSIVE.

Dane można wprowadzać graficznie, w tabelach lub importując plik DXF.


1

Funkcje programu

 • Modelowanie przekroju z wykorzystaniem powierzchni, otworów i powierzchni punktowych (zbrojenia) ograniczonych wielokątami
 • Automatyczne lub indywidualne rozmieszczenie punktów naprężeń
 • Rozszerzalna biblioteka materiałów dla betonu, stali i stali zbrojeniowej
 • Charakterystyki przekrojów żelbetowych i kompozytowych
 • Analiza naprężeń z hipotezą plastyczności według von Misesa i Tresca
 • Wymiarowanie betonu zbrojonego według:
  • Germany DIN 1045-1:2008-08
  • Germany DIN 1045:1988-07
  • Austria ÖNORM B 4700: 2001-06-01
  • European Union EN 1992-1-1:2004
 • Aby przeprowadzić obliczenia zgodnie z EN 1992-1-1:2004, dostępne są następujące załączniki krajowe:
  • Germany DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
  • Netherlands NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Holandia)
  • Czech Republic CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Republika Czeska)
  • Austria ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
  • Spain UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (Hiszpania)
  • Denmark EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dania)
  • Slovenia SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  • France NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  • Slovakia STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  • Finland SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  • United Kingdom BS EN 1992-1-1:2004 (Wielka Brytania)
  • Singapore SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  • Portugal NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  • Italy UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  • Sweden SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
  • Poland PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polska)
  • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
  • Cyprus ZK dla CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  • Lithuania LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  • Romania SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
 • Oprócz załączników krajowych wymienionych powyżej, można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.
  • Wymiarowanie betonu zbrojonego pod kątem rozkładu naprężeń i odkształceń, dostępnego bezpieczeństwa lub obliczania bezpośredniego
  • Wyniki listy zbrojenia i całkowitego pola przekroju
  • Protokół wydruku z możliwością wydruku skróconego formularza
2

Wprowadzanie danych

Przekrój można dowolnie modelować przy użyciu powierzchni ograniczonych liniami wielokątów, wraz z otworami i powierzchniami punktowymi (pręty zbrojeniowe). Oprócz tego można zaimportować geometrię przy użyciu interfejsu DXF. Obszerna biblioteka materiałów ułatwia modelowanie przekrojów złożonych.

Stopniowanie zbrojenia można uwzględnić przy użyciu średnic granicznych i priorytetów. Ponadto można uwzględnić odpowiednie otuliny betonowe oraz sprężenie.

3

Charakterystyki przekroju

 • Pole całkowite A
 • Pola ścinania Ay i Az z i bez ścinania poprzecznego
 • Położenie środka ciężkości yS, zS
 • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip
 • Pochylenie osi głównych a
 • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip
 • Moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym J
 • Ciężar przekroju G i obwód przekroju U
 • Położenie środka ścinania yM, zM
 • Stałe skręcania nieswobodnego Iw,S, Iw,M
 • Maksymalne i minimalne moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv i St
 • Plastyczne wskaźniki zginania Zy, Zz, Zu, Zv
 • Funkcja naprężenia według Prandtla F
 • Pochodna F w odniesieniu do y i z
 • Zwichrzenie w
4

analiza naprężeń

 • Naprężenia normalne σx od siły osiowej i zginania
 • Naprężenia tnące τ od siły tnącej i skręcania
 • Naprężenia równoważne σv w porównaniu z naprężeniami granicznymi
 • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
 • Naprężenie normalne σx od jednostkowej siły normalnej N.
 • Naprężenie tnące τ od jednostkowych sił tnących Vy , Vz , Vu , Vv
 • Naprężenie normalne σx od momentów jednostkowych My , Mz Mu , Mv
5

Wymiarowanie betonu zbrojonego

 • Naprężenia s i odkształcenia e betonu i zbrojenia bez uwzględniania wytrzymałości betonu na rozciąganie (stan zarysowany)
 • Obliczenia w stanie granicznym nośności (istniejący stopień bezpieczeństwa) lub dla określonych sił wewnętrznych
 • Położenie osi neutralnych aN, y0,N, z0,N
 • Zakrzywienia ky, kz
 • Odkształcenia w neutralnym środku e0 i główne naprężenia na krawędzi ściskanej e1 oraz na krawędzi rozciąganej e2
 • Główne naprężenie w stali e2s
6

Wyniki

Wszystkie wyniki mogą być wyświetlane i analizowane w postaci numerycznej i graficznej. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi normami RFEM8/co-to jest -rstab RSTAB. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie. Ponadto skrócony protokół można wydrukować w krótkiej formie, zawierający wszystkie istotne dane i grafikę przekroju zdefiniowaną przez użytkownika.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.