SHAPE-MASSIVE - Przekroje masywne

Dowolne przekroje wielokątne

 • program SHAPE-MASSIVE

Właściwości przekrojów, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego dla przekrojów masywnych

Więcej informacji

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Program do definiowania charakterystyk przekrojów SHAPE-MASSIVE działa niezależnie od programu głównego. Program określa właściwości dowolnego przekroju masywnego i oblicza naprężenia. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie wymiarowania betonu zbrojonego zgodnie z Eurokodem 2 i innymi normami.

W przypadku programu SHAPE -MASSIVE istnieje możliwość połączenia z programami RFEM i RSTAB: Przekroje w SHAPE-MASSIVE są również dostępne w bibliotece programu wykorzystującym MES lub w programie do analizy konstrukcji szkieletowych; i odwrotnie, siły wewnętrzne z programów RFEM i RSTAB mogą być importowane i obliczane w SHAPE -MASSIVE.

Dane można wprowadzać graficznie, w tabelach lub importując plik DXF.


1

Funkcje programu

 • Modelowanie przekrojów przy użyciu powierzchni, otworów i obszarów punktowych (zbrojenia) ograniczonych wielokątami
 • Automatyczne lub indywidualne ustawienie punktów naprężenia
 • Rozszerzalna biblioteka materiałów betonowych, stalowych i zbrojeniowych
 • Właściwości przekroju żelbetowego i kompozytowego
 • Analiza naprężeń z hipotezą plastyczności według von Misesa i Tresca
 • Konstrukcja żelbetowa według:
  • DeutschlandDIN 1045-1: 2008-08
  • DeutschlandDIN 1045: 1988-07
  • ÖNORM B 4700: 2001-06-01
  • European UnionEN 1992-1-1: 2004
 • W przypadku projektu zgodnego z EN 1992-1-1: 2004 dostępne są następujące Załączniki krajowe:
  • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 (Niemcy)
  • NEN-EN 1992-1-1/NA: 2011-11 (Holandia)
  • CSN EN 1992-1-1/NA: 2006-11 (Republika Czeska)
  • ÖNORM B 1992-1-1: 2011-12 (Austria)
  • UNE EN 1992-1-1/NA: 2010-11 (Hiszpania)
  • EN 1992-1-1 DK NA: 2007-11 (Dania)
  • SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 (Słowenia)
  • NF EN 1992-1-1/NA: 2007-03 (Francja)
  • STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Słowacja)
  • SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 (Finlandia)
  • NA zgodnie z BS EN 1992-1-1: 2004 (Wielka Brytania)
  • SS EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Singapur)
  • NP EN 1992-1-1/NA: 2010-02 (Portugalia)
  • UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 (Włochy)
  • SS EN 1992-1-1/NA: 2008 (Szwecja)
  • PN EN 1992-1-1/NA: 2008-04 (Polska)
  • NBN EN 1992-1-1 ANB: 2010 (Belgia)
  • NA do CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Cypr)
  • BDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Bułgaria)
  • LST EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Litwa)
  • SR EN 1992-1-1: 2004/NA: 2008 (Rumunia)

Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.

 • Konstrukcja z betonu zbrojonego do obliczania naprężeń, bezpieczeństwa lub projektowania bezpośredniego
 • Wyniki listy zbrojenia i całkowitej powierzchni zbrojenia
 • Wydruk raportu z opcją wydrukowania krótkiego formularza
2

Wprowadzanie danych

Przekrój można dowolnie modelować przy użyciu powierzchni ograniczonych liniami wielokątów, wraz z otworami i powierzchniami punktowymi (pręty zbrojeniowe). Oprócz tego można zaimportować geometrię przy użyciu interfejsu DXF. Obszerna biblioteka materiałów ułatwia modelowanie przekrojów złożonych.

Stopniowanie zbrojenia można uwzględnić przy użyciu średnic granicznych i priorytetów. Ponadto można uwzględnić odpowiednie otuliny betonowe oraz sprężenie.

3

Charakterystyki przekroju

 • Pole całkowite A
 • Pola ścinania Ay i Az z i bez ścinania poprzecznego
 • Położenie środka ciężkości yS, zS
 • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip
 • Pochylenie osi głównych a
 • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip
 • Moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym J
 • Ciężar przekroju G i obwód przekroju U
 • Położenie środka ścinania yM, zM
 • Stałe skręcania nieswobodnego Iw,S, Iw,M
 • Maksymalne i minimalne moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv i St
 • Plastyczne wskaźniki zginania Zy, Zz, Zu, Zv
 • Funkcja naprężenia według Prandtla F
 • Pochodna F w odniesieniu do y i z
 • Zwichrzenie w
4

analiza naprężeń

 • Naprężenia normalne σx od siły osiowej i zginania
 • Naprężenia tnące τ od siły tnącej i skręcania
 • Naprężenia równoważne σv w porównaniu z naprężeniami granicznymi
 • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
 • Naprężenie normalne σx od jednostkowej siły normalnej N.
 • Naprężenie tnące τ od jednostkowych sił tnących Vy , Vz , Vu , Vv
 • Naprężenie normalne σx od momentów jednostkowych My , Mz Mu , Mv
5

Wymiarowanie betonu zbrojonego

 • Naprężenia s i odkształcenia e betonu i zbrojenia bez uwzględniania wytrzymałości betonu na rozciąganie (stan zarysowany)
 • Obliczenia w stanie granicznym nośności (istniejący stopień bezpieczeństwa) lub dla określonych sił wewnętrznych
 • Położenie osi neutralnych aN, y0,N, z0,N
 • Zakrzywienia ky, kz
 • Odkształcenia w neutralnym środku e0 i główne naprężenia na krawędzi ściskanej e1 oraz na krawędzi rozciąganej e2
 • Główne naprężenie w stali e2s
6

Wyniki

Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

Protokół wydruku odpowiada wysokim standardom programu FEM RFEM i programu do analizy wiązki RSTAB. Zmiany są automatycznie aktualizowane. Ponadto można wydrukować zredukowany raport w krótkiej formie, zawierający wszystkie istotne dane i grafikę przekroju zdefiniowaną przez użytkownika.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.