Projektowanie konstrukcji betonowych w programie RFEM 6/RSTAB 9

Opis produktu

 • Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych

Zalety

RFEM

 • Wymiarowanie powierzchni, belek i prętów ściskanych w jednym module dodatkowym
 • Dowolna definicja zbrojenia bezpośrednio w programie głównym
 • Definicja różnych szerokości całkowania żeber w pręcie
 • Uwzględnienie zbrojenia powierzchniowego przy wymiarowaniu żebra
 • Szczegółowa dokumentacja z przeprowadzonych weryfikacji elementów
 • Obliczanie rezystancji przekroju za pomocą wykresów interakcji
 • Oddziaływanie prętów i powierzchni w analizie deformacji

Naprawdę świetne oprogramowanie

„Korzystam z okazji, aby podziękować Wam i Waszemu zespołowi za naprawdę świetne oprogramowanie. Po tylu latach korzystania z oprogramowania każdego dnia widzimy, co potrafi Twój produkt, a aplikacja naprawdę nam się podoba!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata!“

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Beton zbrojony jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia wymiarowanie powierzchni (tylko w programie RFEM), prętów i zbiorów prętów w stanach granicznych nośności i użytkowalności.


1

Funkcje

 • Automatyczny import sił wewnętrznych z programu RFEM/RSTAB
 • Sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowalności
 • Wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika mogą być również przyjęte na podstawie zintegrowanych załączników krajowych (NA).
 • Elastyczność dzięki szczegółowym opcjom ustawień dla podstawy i zakresu obliczeń
 • Szybkie i przejrzyste wyświetlanie wyników dla globalnej oceny ich rozkładu na konstrukcji po zakończeniu obliczeń
 • Zintegrowane z programem RFEM/RSTAB graficzne środowisko przedstawiania wyników, np. wyświetlanie stopni wykorzystania lub wymaganego zbrojenia
 • Przejrzyste zestawienie wyników w formie numerycznej w stosownych oknach oraz możliwość ich graficznego przedstawienia na konstrukcji
 • Integracja wyników z protokołem wydruku programu RFEM/RSTAB
2

Wymiarowanie prętów

 • Wyznaczanie zbrojenia podłużnego, na ścinanie i skręcanie
 • Określanie zbrojenia minimalnego i ściskanego
 • Określanie położenia osi obojętnej, odkształceń betonu oraz stali w przekroju
 • Wymiarowanie przekrojów obciążonych momentem zginającym w dwóch kierunkach (My,Mz)
 • Wymiarowanie prętów o przekrojach zbieżnych
 • Wymiarowanie przekrojów RSECTION (sprawdź Cecha produktu )
 • Wyznaczanie odkształcenia w stanie II; na przykład zgodnie z EN 1992‑1‑1, 7.4.3 i ACI 318‑19 24.2.3, Tabela 24.2.3.5
 • Uwzględnienie usztywnienia przy rozciąganiu
 • Uwzględnienie pełzania i skurczu
 • Projektowanie ze względu na zmęczenie zgodnie z EN 1992‑1‑1, rozdział 6.8 (zobacz Funkcja produktu )
 • Uproszczone obliczanie odporności ogniowej słupów (rozdział 5.3.2) i belek (rozdział 5.6) zgodnie z EN 1992-1-2 (dla Produkt- funkcja )
 • Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 (sprawdź Cecha produktu )
 • Szczegółowe informacje o przyczynach nieudanych obliczeń podczas wymiarowania
 • Szczegóły dotyczący wymiarowania dostępne we wszystkich kluczowych lokalizacjach na elemencie aby lepiej śledzić wyznaczanie zbrojenia
 • Możliwość optymalizacji przekroju
 • Wizualizacja przekroju betonowego wraz ze zbrojeniem w postaci renderu 3D
 • Tworzenie wykresów interakcji w przestrzeni 2D, np. wykresu M-N
 • Wizualizacja nośności przekroju na wykresie interakcji 3D
 • Generowanie wykresu moment-krzywizna
3

Projektowanie powierzchni

 • Dowolne definiowanie zbrojenia w dwóch warstwach
 • Alternatywne procedury przy wymiarowaniu dzięki którym można uniknąć zbrojenia na ściskanie lub ścinanie
 • Wymiarowanie powierzchni jako belek-ścian (teoria membranowa)
 • Możliwość definiowania zbrojenia podstawowego dla górnej i dolnej warstwy zbrojenia
 • Dowolne definiowanie istniejącego zbrojenia w powierzchni
 • Wyniki są prezentowane w punktach dowolnie wybranej siatki
 • Wymiarowanie przy użyciu momentów obliczeniowych na krawędziach słupa
 • Wyznaczanie odkształcenia w stanie II; na przykład zgodnie z EN 1992‑1‑1, 7.4.3 i ACI 318‑19 24.2.3, Tabela 24.2.3.5
 • Uwzględnienie usztywnienia przy rozciąganiu
 • Uwzględnienie pełzania i skurczu
 • Projektowanie ze względu na zmęczenie zgodnie z EN 1992‑1‑1, rozdział 6.8 (zobacz Funkcja produktu )
 • Obliczenia połączenia ścinanego między środnikiem a pasem żebra
 • Opcjonalne wymiarowanie czystych płyt lub ścian dla modelu 2D
 • Szczegółowe informacje o przyczynach nieudanych obliczeń podczas wymiarowania
 • Szczegóły dotyczący wymiarowania dostępne we wszystkich kluczowych lokalizacjach na elemencie aby lepiej śledzić wyznaczanie zbrojenia
4

Wprowadzanie danych

Oprogramowanie Dlubal ułatwia obsługę wielu etapów pracy. Powierzchnie, pręty, zbiory prętów, materiały, grubości powierzchni i profile zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB są wstępnie ustawione dla łatwiejszego wprowadzania danych. Przy pomocy funkcji [Wskazać] można dokonać graficznego wyboru w wielu miejscach programu. Masz również dostęp do globalnych bibliotek materiałów i przekrojów.

Powierzchnie lub pręty można grupować w tak zwane "konfiguracje", z których każda ma inne parametry obliczeniowe. W ten sposób można na przykład bez większego wysiłku obliczać alternatywy obliczeniowe z różnymi warunkami brzegowymi lub ze zmienionymi przekrojami. Zdziwisz się, o ile szybciej wszystko działa w programie RFEM/RSTAB.

5

Wyniki

Czy projekt jest kompletny? Następnie możesz się odchylić. Program wyświetla współczynniki obliczeniowe w formie tabeli. Wymagane zbrojenie można również znaleźć w przejrzystych tabelach wyników. Program w przystępny sposób udostępnia wszystkie wartości pośrednie.

Wyniki prętów można wyświetlić w postaci wykresów wyników dla odpowiedniego pręta. Istnieje również możliwość udokumentowania wstawionego zbrojenia dla zbrojenia podłużnego i strzemionami, wraz z rysunkiem.

Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać graficznie wyniki powierzchni jako izolinie, izopowierzchnie czy wartości liczbowe. Oprócz kryteriów obliczeniowych można wyświetlić zbrojenie podłużne według wymaganego, istniejącego i niezakrytego zbrojenia.

Podręcznik wymiarowania betonu dla programu RFEM 6/RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
2 650,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.