Projektowanie konstrukcji betonowych w programie RFEM 6/RSTAB 9

Opis produktu

 • Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych

Naprawdę świetne oprogramowanie

„Korzystam z okazji, aby podziękować Wam i Waszemu zespołowi za naprawdę świetne oprogramowanie. Po tylu latach korzystania z oprogramowania każdego dnia widzimy, co potrafi Twój produkt, a aplikacja naprawdę nam się podoba!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata!“

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia wymiarowanie powierzchni (tylko w programie RFEM), prętów i zbiorów prętów w stanach granicznych nośności i użytkowalności.


1

Funkcje

 • Automatyczny import sił wewnętrznych z programu RFEM/RSTAB
 • Sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowalności
 • Wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika mogą być również przyjęte na podstawie zintegrowanych załączników krajowych (NA).
 • Elastyczność dzięki szczegółowym opcjom ustawień dla podstaw i zakresu wykonywanych obliczeń
 • Szybkie i przejrzyste wyświetlanie wyników dla globalnej oceny ich rozkładu na konstrukcji po zakończeniu obliczeń
 • Zintegrowane z programem RFEM/RSTAB graficzne środowisko przedstawiania wyników, np. wyświetlanie stopni wykorzystania lub wymaganego zbrojenia
 • Przejrzyste zestawienie wyników w formie numerycznej w stosownych oknach oraz możliwość ich graficznego przedstawienia na konstrukcji
 • Integracja wyników z protokołem wydruku programu RFEM/RSTAB
2

Wymiarowanie prętów

 • Wyznaczanie zbrojenia podłużnego, na ścinanie i skręcanie
 • Określanie zbrojenia minimalnego i ściskanego
 • Określanie położenia osi obojętnej, odkształceń betonu oraz stali w przekroju
 • Wymiarowanie przekrojów obciążonych momentem zginającym w dwóch kierunkach (My,Mz)
 • Wymiarowanie prętów zbieżnych
 • Określanie odkształcenia w stanie II, np. zgodnie z EN 1992-1-1, 7.4.3 i ACI 318-19 24.2.3 Tabela 24.2.3.5
 • Uwzględnianie usztywnienie przy rozciąganiu
 • Uwzględnianie pełzania i skurczu
 • Zestawienie szczegółowych przyczyn w przypadku nieudanych w obliczeń/wymiarowania
 • Szczegóły dotyczący wymiarowania dostępne we wszystkich kluczowych lokalizacjach na elemencie aby lepiej śledzić wyznaczanie zbrojenia
 • Możliwość optymalizacji przekroju
 • Wizualizacja przekroju betonowego wraz ze zbrojeniem w postaci renderu 3D
 • Tworzenie wykresów interakcji w przestrzeni 2D, np. wykresu M-N
 • Wizualizacja nośności przekroju na wykresie interakcji 3D
 • Generowanie wykresu moment-krzywizna

3

Projektowanie powierzchni

 • Dowolne definiowanie zbrojenia w dwóch warstwach
 • Alternatywne procedury przy wymiarowaniu dzięki którym można uniknąć zbrojenia na ściskanie lub ścinanie
 • Wymiarowanie powierzchni jako belek-ścian (teoria membranowa)
 • Możliwość definiowania zbrojenia podstawowego dla górnej i dolnej warstwy zbrojenia
 • Dowolne definiowanie istniejącego zbrojenia w powierzchni
 • Wyniki są prezentowane w punktach dowolnie wybranej siatki
 • Wymiarowanie przy użyciu momentów obliczeniowych na krawędziach słupa
 • Na przykład określanie odkształcenia w stanie II zgodnie z EN 1992-1-1, 7.4.3 i ACI 318-19 24.2.3, tabela 24.2.3.5
 • Uwzględnienie usztywnienia przy rozciąganiu
 • Uwzględnianie pełzania i skurczu
 • Szczegółowe informacje o przyczynach nieudanych obliczeń podczas wymiarowania
 • Szczegóły dotyczący wymiarowania dostępne we wszystkich kluczowych lokalizacjach na elemencie aby lepiej śledzić wyznaczanie zbrojenia

4

Wprowadzanie danych

Aby ułatwić wprowadzanie danych, istnieją wstępnie ustawione typy dla powierzchni, prętów, zbiorów prętów, materiałów, grubości powierzchni i przekrojów zdefiniowanych w programie RFEM/RSTAB. Elementy można wybierać graficznie za pomocą funkcji [Wybierz]. Program zapewnia dostęp do globalnych bibliotek materiałów i przekrojów.

Powierzchnie lub pręty można pogrupować w tak zwane „Konfiguracje”, z których każdej przypisać można inne parametry obliczeniowe. W ten sposób można efektywnie obliczać różne warianty obliczeniowe, na przykład z uwzględnieniem różnych warunków brzegowych lub modyfikacjami przekrojów.

5

Wyniki

Po zakończeniu obliczeń w tabeli wyświetlane są stopnie obliczeniowe poszczególnych kontroli obliczeniowych (np. Stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności lub zgodność z regułami konstrukcyjnymi). Ponadto wymagane zbrojenie jest podane w przejrzystych tabelach wyników. Wszystkie wartości pośrednie są zawarte w zrozumiały sposób.

Wyniki prętów można wyświetlić w postaci wykresów wyników na odpowiednim pręcie. Wprowadzone zbrojenie podłużne i strzemionowe wraz z rysunkami można udokumentować zgodnie z aktualną praktyką.

Wyniki powierzchni mogą być wyświetlane graficznie w postaci izolinii, izopowierzchni lub wartości liczbowych. Oprócz współczynników kontroli obliczeń można wyświetlić zbrojenie podłużne według zbrojenia wymaganego, dostępnego i nie zakrytego.

Podręcznik wymiarowania betonu dla programu RFEM 6/RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
2 200,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne | USA

Szkolenie online 11. sierpnia 2022 12:00 - 16:00 EDT

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 12. sierpnia 2022 8:30 - 12:30 CEST

Raport z obliczeń w RFEM 6 i RSTAB 9

Raport z obliczeń w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 25. sierpnia 2022 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 14. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 25. lutego 2022 8:30 - 12:30 CET

ACI 318-19 Wymiarowanie betonu w RFEM 6

ACI 318-19 Wymiarowanie betonu w RFEM 6

Webinar 20. stycznia 2022 14:00 - 15:00 EDT

Uwzględnienie etapów budowy\n w programie RFEM 6

Uwzględnienie etapów budowy w RFEM 6

Webinar 13. stycznia 2022 14:00 - 15:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 3. grudnia 2021 8:30 - 12:30 CET

Nowa generacja programów RFEM 6 \n i RSTAB 9

Nowa generacja programów RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 17. listopada 2021 10:00 - 11:00 CET

Wprowadzenie do nowego programu RFEM 6

Wprowadzenie do nowego programu RFEM 6

Webinar 11. listopada 2021 14:00 - 15:00 EDT

RFEM dla studentów | USA

Szkolenie online 11. sierpnia 2021 13:00 - 16:00 EDT

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 29. lipca 2021 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 3

Szkolenie online 15. czerwca 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online Training | Polish

Eurokod 2 | Wymiarowanie betonu zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Szkolenie online 10. czerwca 2021 9:30 - 13:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 12. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

RSTAB 9
Model 3D szkoły zawodowej w RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji.
Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych.
Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD