Vysvětlení definice spolupůsobící šířky u žeber

Tipy & triky

Při zadávání spolupůsobící šířky u prutů typu žebro je v programu RFEM na výběr několik možností (L = délka prutu):

  • L/6
  • L/8
  • uživatelem zadaná šířka pro každou stranu nosníku

Faktor 1/6 vychází ze vztahů daných normou EN 1992‑1‑1 nebo DIN 1045‑1. Zde je spolupůsobící šířka beff,i pro každou stranu stanovena vztahem:

beff,i = 0.2 bi + 0.1 l0 < 0.2 l0 → max. beff,i = 0.2 l0

Vzdálenost l0 mezi místa s nulovým momentem závisí na statickém systému a rovná se:

  • u prostého nosníku délce L,
  • u koncového pole spojitého nosníku 0,85 L,
  • u vntřního pole spojitého nosníku 0,7 L.

Tím vychází maximální spolupůsobící šířka u koncového pole spojitého nosníku
max. beff,i = 0.2 l0 = 0.2 ∙ 0.85 L = circa L/6

Součinitel 1/8 je založen na vztahu pro určení spolupůsobící šířky bei u betonové pásnice na každé straně stojiny u spřažených konstrukcí podle EN 1994‑1‑1, odstavec 5.4.1.2 (5). Pro spřažené nosníky se při výpočtu bei postupuje podle vztahu:

bei = l0/8

Za předpokladu, že délka nosníku L odpovídá vzdálenosti podpor nosníku, se použije u prostého nosníku L/8 (l0 = L).

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD