Vysvětlení definice spolupůsobící šířky u žeber

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při zadání účinné šířky desky stropních nosníků jsou v programu RFEM k dispozici následující tři možnosti (L = délka prutu):

  • L/6
  • L/8
  • účinná šířka na stranu

V následujícím textu vysvětlíme pozadí pro faktory 1/6 a 1/8.

Součinitel 1/6 lze odvodit z pravidel platných pro železobetonovou konstrukci podle EN 1992-1-1 nebo DIN 1045-1. Účinnou šířku b eff, i pro každou stranu je třeba stanovit následovně:
b eff, i = 0,2 b i + 0,1 l 0< 0,2 l 0
-> max. b eff, i = 0,2 l 0

Náhradní délka pole l 0 (vzdálenost momentů) je závislá na konstrukčním systému a je

  • délka rozpětí L pro nosník o jednom poli
  • 0,85 l za poslední rozpětí spojitého nosníku,
  • 0,7 L pro prostřední rozpětí spojitého nosníku.

Výsledkem je maximální účinná šířka pro konečné rozpětí spojitého nosníku pomocí
max b eff, i = 0,2 l 0 = 0,2 ∙ 0,85 L = asi L/6

Součinitel 1/8 je založen na pravidlech pro stanovení účinné šířky b ei částí pásů na obou stranách stojiny nosníku v kompozitní konstrukci podle EN 1994-1-1, oddíl 5.4.1.2 (5). V kompozitní konstrukci počítáme b ei následovně:
b ei = l 0/8

Pokud délka prutu L odpovídá délce rozpětí prutu, použije se pro složené nosníky o jednom poli L/8 (l 0 = L).

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD