Dimenzování podélné výztuže pro posouzení mezního stavu použitelnosti 2

Tipy & triky

V části 1 se objasnil výběr kritérií pro dimenzování výztuže pro posouzení mezního stavu použitelnosti v přídavných modulech RF‑CONCRETE MembersCONCRETE. V tomto článku se budeme věnovat podrobněji funkci „Najít ekonomické vyztužení pro návrh šířky trhlin”.

Posouzení mezní šířky trhliny můžeme provádět podle ČSN EN 1992‑1‑1, 7.3 různými cestami. Dodržování povolené šířky trhlin je možné posuzovat v souladu s Eurokódem 2, pokud:

  1. je pomocí přímého výpočtu šířky trhlin wk podle 7.3.4 dokázáno, že existující šířka trhliny wk je menší než dovolená hraniční hodnota nebo
  2. bez přímého výpočtu šířky trhlin podle 7.3.3:
    • mezní průměr výztuže lim ds podle tabulky 7.2 je větší než existující průměr tahové výztuže nebo
    • maximální přípustné vzdálenosti výztuže lim sl podle tabulky 7.3 je větší než existující vzdálenosti tahové výztuže.

Pro posouzení šířky trhlin tedy postačí, když bude splněna alespoň jedna z výše uvedených metod. Možnost „Najít ekonomické vyztužení pro návrh šířky trhlin” kontroluje, která vybraná metoda má být zvolená pro omezení šířky trhlin (alespoň 2 ze 3) s minimálním možným průměrem výztuže. Tak dlouho se přidává vyztužení při návrhu, dokud se posouzení nesplní. Ve výsledkových tabulkách 4.2, kde se zobrazují výsledky pro lim ds, lim sl a wk, i kdyby pro posouzení šířky trhliny rozhodovala mezní hodnota.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD