Dodatečné úpravy návrhu výztuže

Tipy & triky

V přídavném modulu RF-CONCRETE Members pro RFEM nebo CONCRETE pro RSTAB se uživateli automaticky vytvoří návrh výztuže, pokud v okně 1.6 Výztuž aktivuje možnost „Provést návrh výztuže”.

Modul vytvoří návrh výztuže podle zadání, která jsou učiněna v okně 1.6. Přitom ověřuje, zda je nutná výztuž při zachování parametrů (zadaný průměr, možný počet výztuží na vrstvu výztuže, odstupňování, typ ukotvení) pokryta s co možná nejmenšími možnými nároky na výztuže resp. jejich průřezy.

Po výpočtu je navržená výztuž zobrazena ve výsledkových tabulkách 3.1 až 3.3.

Výztuž zobrazená v okně „Navržená výztuž” představuje jen jeden návrh, který nemusí být nutně uživatelem použit.

Modul zde nabízí velmi jednoduchou možnost navrženou výztuž po výpočtu upravit. Abychom otevřeli dialog pro úpravu navržené výztuže, musíme kliknout na příslušné tlačítko v grafickém zobrazení výztuže. V tomto dialogu lze zadání oblasti, polohy výztužných prutů, průměru výztuže a ukotvení kotrolovat a eventuálně měnit.

Jak je vidět na následujícím příkladu, bude tento návrh následně upraven tak, že na stranách pravoúhlého průřezu bude přidána konstrukční výztuž (Pol. 9).

Po zavření dialogu a kliknutí v navigátoru modulu bude uživateli doporučeno změny výztuže pomocí nového výpočtu realizovat. Teprve po novém výpočtu bude v grafice zobrazena upravená výztuž.

Klíčová slova

Výztuž Návrh výztuže

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD