Přizpůsobení délky vodicích linií

Tipy & triky

Délka vodicích linií se řídí přes nastavení rastru. Dialog pro nastavení rastru se vyvolá přes položku [Pracovní rovina, rastr/úchop, uchopení objektu, vodicí linie...] z nabídky Nástroje. V dialogu „Pracovní rovina a rastr/úchop“ lze uskutečnit požadovaná nastavení. Vodicí linie se pak automaticky přizpůsobí rastru.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD