Regulacja długości linii pomocniczych

Wskazówki i porady

Długość linii pomocnicznych jest uzależniona od ustawień rastru. Aby otworzyć okno dialogowe służące do ustawień rastru, należy wybrać [Ustawienia płaszczyzny robocznej, Siatka/Skok, Skok do obiektu, Linie pomocnicze] w pasku narzędzi . W oknie dialogowym „Płaszczyzna robocza i raster/uchwycenie” można określić odpowiednie ustawienia. Następnie linie pomocnicze, zostaną dodane automatycznie do rastru.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD