Faktor pro zohlednění příznivého tlaku zeminy v RF-/FOUNDATION Pro

Tipy & triky

V RF‑/FOUNDATION Pro máte nyní možnost zvolit libovolně vliv příznivého tlaku zeminy pomocí faktoru kred.

Podle EN 1992‑1‑1 smí součet tlaků zeminy v kuželu protlačení působit 100% efektem odlehčení, když je základní kontrolovaný obvod při protlačení základové desky určován iteračně. Pokud se pro zjednodušení počítá s konstantním obvodem ve vzdálenosti 1,0 d, smí se předpokládat efekt odlehčení 50% součtu tlaků zeminy v konstantním obvodu.

V „Detailech“ se toto zohledňuje součinitelem kred. Pokud je zvolený „Iterační výpočet základního kontrolovaného obvodu“, nastaví se hodnota kred na 1,0. Pokud je zvoleno „Zadání vzdálenosti...“, je hodnota součinitele nastavena na 0,5. Uživatel zde ale může samozřejmě nastavit uživatelskou hodnotu. Je také například možné zvolit iterační výpočet a hodnotu kred 0,5.

V detailech návrhu pro posouzení protlačení obdržíme hodnotu pro delta VEd, která je stanovena se zohledněním faktoru kred.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD