Obecná metoda a vybočení v rovině v RF-/STEEL EC3

Tipy & triky

Eurokód 3 provádí obecnou metodu pro stabilitní analýzu. V přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 je tato metoda k dispozici díky uživatelsky velmi příjemnému způsobu. Vzhledem k tomu, že se obecná metoda vztahuje jen na rovinný vzpěr a klopení, je otázkou, jak posoudit vzpěr v rovině.

To se obvykle provádí pomocí posouzení průřezu počítaného s vnitřními silami podle teorie II. řádu s uvažováním imperfekcí. Jelikož se konkrétně jedná o stabilitní analýzu, musí být únosnost redukovaná dílčím součinitelem spolehlivosti γM1 pomocí zvolené možnosti „Použít γM1 pro stanovení únosnosti průřezu“ v modulu RF‑/STEEL EC3. Pro vzpěr z roviny a klopení jsou všechny další stabilitní analýzy uzamčené, takže potřebujeme vytvořit nový případ posouzení.

Jako alternativu můžeme použít Metodu náhradního prutu. Výhodou této metody je, že jsou všechny tři součásti stability obsažené v metodě posouzení. Metoda náhradního prutu je vhodná spíše pro jednoduší konstrukce, jako jsou například kloubově uložené sloupy nebo nosníky s bočním a torzním držením. Pro složitější konstrukce, jako jsou nosníky s náběhy, musíme ručně stanovit vzpěrné délky. Jelikož je pro posouzení dvouosého ohybu obecná metoda lepší, nebyla ještě oficiálně schválena. Nicméně tuto možnost v modulu RF‑/STEEL EC3 nalezneme.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD