Parametry z průřezů

Tipy & triky

V programech RFEM a RSTAB vám poskytuje parametrizace mnoho možností, zejména pak pro opakující se konstrukční prvky. S nástrojem parametrizace můžeme přistupovat k vnitřním silám na modelu jako například k hodnotám průřezových charakteristik: Následující příklad znázorňuje, jak to může fungovat.

Cílem je mít zatížení na plochu p = 50 kN / m², které působí pouze na pásnici nosníku. Tento průřez je čtvercová trubka s šířkou průřezu b = 200 mm. Tuto šířku bychom měli uvažovat z vlastností průřezu za účelem konvertování plošného zatížení na odpovídající liniové zatížení. Existuje několik způsobů, jak to udělat. Obrázek příspěvku ukazuje jeden z nich.

Nejdříve vložte nové „Zatížení na prut“ → „Graficky“. V sekci „Parametry zatížení“ klikněte na malý černý trojúhelník směřující doprava pro stanovení hodnoty v okně „Upravit vzorce“. Zde můžete také přímo vložit vzorec. Toto ale není cílem našeho příkladu. Za účelem kontroly vstupních hodnot pomocí parametrů potřebujeme vytvořit seznam parametrů. Klikněte na tlačítko „Upravit parametry...“ pro otevření okna s tímto názvem.

Definujme tři parametry:

  • "p" jako zatížení na plochu v kN/m2
  • "b" jako délka v mm
  • "l" jako zatížení na linii v kN/m

Jak můžete vidět v seznamu parametrů, pro „b“ a „l“ jsou zapsané vzorce, a proto jsou buňky „Hodnota“ šedé. Vzorec pro „b“ pro šířku příruby je zde obzvláště důležitý. Ta je zahrnuta ve dvou speciální vzorcích. Vzorec „CrossSection ()“ je obsažen již ve vzorci GetCsPar (;). CrossSection(n) je uvažovaný jako odkaz na n‑tý řádek tabulky průřezu. GetCsPar („Průřez“, „ID“) vyžaduje průřez jako odkaz na požadovanou hodnotu ID. ID průřezu můžete získat z okna „Upravit parametry“ pomocí tlačítka „Informace o průřezu“, jako je zobrazeno na obrázku. Je zde mnoho parametrů, které Vám mohou pomoct najít například excentrické zatížení. Po vytvoření parametrů můžete použít například parametr „l“ v okně „Upravit parametry“ jako liniovou sílu. Poté zavřete okno a také okno „Zatížení na prut“ a nyní uvidíte odpovídající zatížení na prut.

Můžete provést jakékoli změny v zatížení na plochu v menu „Úpravy“ → „Upravit parametry...“ a zatížení na linii se automaticky upraví kliknutím na „OK“, stejně jako po změně průřezu v řádku č. 1 tabulky průřezů.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD