Stabilitní analýza dvou úhelníků

Tipy & triky

Dva úhelníky se kromě jiných používají například jako průřez diagonály potrubních mostních konstrukcí nebo pro příhradové nosníky. Obvykle jsou vystaveny tahu, musí ale také přenášet tlakové síly. Zejména v případě štíhlých diagonál byste měli vzít v úvahu ohyb od vlastní tíhy.

Z konstrukčního hlediska se jedná převážně o ohýbané pruty, takže by měla být stabilitní analýza provedena jako posouzení náhradního prutu. To však není možné posoudit za těchto okrajových podmínek, protože kapitola 6.3.3 normy EN 1993‑1‑1 umožňuje pouze dvouose symetrické průřezy pro pruty přenášející tlak a ohyb.

V tomto případě se RF-/STEEL EC3 pokusí provést posouzení podle obecné metody v souladu s kapitolou 6.3.4. To je ale také limitované některými průřezy v závislosti na národní příloze. Kromě toho se obecná metoda neuvažuje v případě posouzení vzpěru kolem osy Y, která je vedlejší osou v případě dvojitých úhelníků.

Proto se analýza obvykle provádí jako posouzení průřezu s vnitřními silami podle teorie II. řádu s definovanými imperfekcemi. K tomu se deaktivuje stabilitní analýza v dialogu "Detaily" v RF‑/STEEL EC3 a namísto toho se zvolí v záložce "Únosnost" možnost "Použít γM1 pro stanovení únosnosti průřezu".

Pokud chcete zahrnout klopení do výpočtu, zapněte Obecnou metodu pro I‑průřezy. Podle národní přílohy můžete upravit toto nastavení.

V případě diagonál s malou štíhlostí je nejlepší možnost náhradního prutu podle bodu 6.3.1. Pro toto je nutné v programu RFEM/RSTAB změnit typ prutu na "Příhradový prut (pouze N)". Kromě toho nemusí být na prutu definované imperfekce.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD