Zvláštnosti při používání tahových prutů 2

Tipy & triky

V našem dřívějším příspěvku na toto téma jsme se zabývali nestabilitami, které se mohou vyskytnout, pokud použijeme tahové pruty. Příklad, který jsme si ukázali, se dotýkal především vyztužení stěn. Chybová hlášení, kterými nás program upozorňuje na nestabilitu, se mohou ovšem také týkat uzlů v oblasti nosníků. Obzvlášť choulostivé jsou přitom příhradové vazníky nebo nosníky s příliš malým napětím. Co je v tomto případě příčinou nestability?

Zaprvé vypadává – při působení výhradně svislých zatížení – v důsledku stlačení horní pásnice velká část tahových prutů. Důsledkem je výrazný nárůst vzpěrné délky okolo osy s menší tuhostí (viz obrázek). U příhradových nosníků pak dochází vlivem podepření kloubově připojenými svislicemi/diagonálami k dalšímu zřetelnému nárůstu vzpěrné délky.

Zadání počátečního předpětí u střešního ztužení neřeší tuto situaci vždy, protože kvůli poměrně malým průřezům pásnice a značnému tlakovému namáhání dochází u příhradových prutů k výraznému stlačení. Jako nejsmysluplnější se tak i v případě nosníků jeví možnost "Vypadávající pruty odstraňovat jednotlivě v po sobě jdoucích iteracích ", která se nám nabízí v dialogu "Globální parametry výpočtu".

Moduly RF‑STABILITYRSBUCK nám mimochodem umožňují spočítat a přehledně zobrazit kritická zatížení a tvary vybočení. Příčiny nestability tak můžeme rozpoznat mnohem snadněji.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD