Zatížení na linii s šířkou vlivu

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Kromě ručně zadaných hodnot můžeme v dialogu 'Zatížení na bázi zatížení zadat liniová zatížení pomocí funkce Vícevrstvá skladba. Jedná se o knihovnu, která obsahuje složení několika vrstev pro zatížení. Volnou strukturu hladin lze libovolně zadat pomocí popisu, tloušťky, hustoty nebo zatížení na plochu a komentáře pro každou hladinu.

Po výběru položky v databázi převezme program všechna zatížení na plochu ze dříve definovaných hladin a vypočítá je podle uživatelsky definované šoku v zatížení na linii.

Kromě aktuálních vrstev střešní a stěnových konstrukcí lze tuto funkci aplikovat také na zatížení pod napětím popsanými v normách. Proto je třeba pro každou kategorii zatížení vytvořit databázi knihovny. Poté můžeme vybrat položky pro zatížení a použít na pruty pomocí šířky vlivu.

Klíčová slova

Rovnoměrné zatížení Vrstvy Vrstevnatá konstrukce Půdní konstrukce Plošné zatížení

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD