Plastické posouzení průřezů podle EN 1993-1-1

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje provádět plastické posouzení průřezů podle normy EN 1993‑1‑1, kap. 6.2. V tomto příspěvku se pak budeme zvláště věnovat interakci při namáhání I‑průřezů ohybem a osovou silou, kterou upravuje článek 6.2.9.1.

Obecně je formát posouzení pro průřezy tříd 1 a 2 podle Eq. 6.31 následujícím způsobem:
M Ed <M N, Rd

Výpočet M N, Rd je uveden v oddílu 6.2.9.1 (Rovnice 6.32 - 6.40) pro následující profily:

  • Celé průřezy (obdélníkové)
  • Průřezy I a H (dvojitě symetrické)
  • Duté průřezy (kulaté a obdélníkové)

U ohybů s dvojitou symetrií I a H platí rovnice 6.36 pro ohyb okolo silné osy:
$${\mathrm M}_{\mathrm N,\mathrm y,\mathrm{Rd}}\;=\;{\mathrm M}_{\mathrm{pl},\mathrm y,\mathrm{Rd}}\;\cdot\;\frac{1\;-\;\mathrm n}{1\;-\;0,5\;\mathrm\alpha}$$

Výpočet tak zahrnuje dvě vstupní proměnné:
$$ \ begin {array} {l} 1. \; \ mathrm {die} \; \ mathrm {využití} \; \ mathrm {kvůli} \; \ mathrm {normálová síla} \; \ mathrm n \; = \; \ frac {{\ mathrm N} _ \ mathrm {Ed}} {{\ mathrm N} _ {\ mathrm {pl}, \ mathrm {Rd}}} \\ 2. \; \ mathrm {the} \; \ mathrm {součinitel průřezu} \; \ mathrm \ alpha \; = \; \ frac {\ mathrm A \; - \; 2 \; \ cdot \; \ mathrm b \; \ cdot \; {\ mathrm t} _ \ mathrm f} {\ mathrm A} \; \ leq \; 0,5 \ end {array} $$

Standardní mezní hodnoty α až 0,5 a nejmenší hodnota válcovaných profilů jsou asi 0,2. Při grafickém vyhodnocení interakce podle EN 1993-1-1 a DIN 18800 se u malého α α zobrazí téměř identické výsledky.

Obr. 01 - Grafické vyhodnocení interakce

To, jak hospodárně lze provést posouzení plastických průřezů, do značné míry závisí na průřezové hodnotě α. Vyhodnocení společných profilových řad vede k následujícímu rozdělení.

Obr. 02 - Průřezy a parametr α

Tato situace bude znázorněna na jednoduchém příkladu. Použitý průřez IPE 200 podle EN 1993-1-1 umožňuje dosáhnout výrazně vyšší únosnosti (čisté posouzení průřezu bez stability) než podle DIN 18800.

Obr. 03 - Únosnost podle DIN 18800 a podle EN 1993-1-1

Literatura

[1]  Eurokód 3: Posouzení ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro budovy; EN 1993-1-1: 2010-12
[2]  Manuál RF-/STEEL EC3. Praha: Dlubal Software, prosinec 2012. Stáhnout
[3]  Školicí příručka EC3. Leipzig: Dlubal Software, květen 2016

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD