Kombinace zatížení pro napětí v potrubí od občasných zatížení

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Přídavné moduly RF‑PIPING a RF‑PIPING Design slouží k posouzení potrubních systémů mimo jiné podle EN 13480-3 [1]. Napětí v potrubí se přitom počítají pomocí vzorců z kapitoly 12.3 Pružnostní analýza. Podle druhu napětí se uvažuje jeden nebo několik výsledných momentů nezávisle na sobě. Tato diferenciace se například uplatňuje při výpočtu napětí od občasných zatížení.

Vzorec napětí 12.3.3-1 pro příležitostná zatížení podle EN 13480-3:
$${\mathrm\sigma}_2\;=\;\frac{{\mathrm p}_\mathrm c\;\cdot\;{\mathrm d}_\mathrm o}{4\;\cdot\;{\mathrm e}_\mathrm n}\;+\;\frac{0,75\;\cdot\;\mathrm i\;\cdot\;{\mathrm M}_\mathrm A}{\mathrm Z}\;+\;\frac{0,75\;\cdot\;\mathrm i\;\cdot\;{\mathrm M}_\mathrm B}{\mathrm Z}\;\leq\;\mathrm k\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm t$$

Napětí σ2 se skládá ze tří termínů. Vnitřní tlak je první částí. Ostatní dvě části se liší pouze momentovým indexem. Moment MA se skládá z trvalých mechanických zatížení (například potrubí nebo hmotnost tekutiny). Moment MB představuje občasná zatížení (například vítr nebo sníh). Proto je třeba momentové části spočítat zvlášť. Pouze jeden moment by se vrátil k kombinaci zatížení v potrubí. Návrh podle vzorce tak nelze provést. To lze vyřešit kombinací výsledků. V kombinacích výsledků lze výsledky zatěžovacích stavů nebo kombinací sčítat nebo odečítat. Jednotlivé části jsou tak známé a lze je navrhovat odděleně.

Na následujícím obrázku je příklad kombinační konstrukce pro příležitostnou návrhovou situaci. Konečná kombinace a kombinace pro posouzení jsou zvýrazněny červeně.

Obr. 01 - Sestavení kombinace

Varianta 1

V kombinaci zobrazené ve variantě 1 se zadává kombinace zatížení potrubím s atributem „OCC“ pro zatěžovací stav větru. Tento počítač PC5 se pak spojí s tradičními trvalými zatíženími v nové kombinaci výsledků, RC2. Moment lze tak rozdělit na jednotlivé části MA a MB.

Varianta 2

Ve variantě 2 se přesněji zkoumá účinek zatížení větrem v kombinaci s ostatními zatěžovacími stavy. Zadá se nová kombinace zatížení potrubím PC5, která má podobnou konstrukci jako PC4 a obsahuje zatěžovací stav větru. V KZ2 se tyto dvě provozní napěťové situace odečítají, a zůstanou tak pouze vnitřní síly větru a případně účinky analýzy druhého řádu. Tyto vnitřní síly se následně superponují s dalším trvalým zatížením v dalším KV.

Posouzení je znázorněno na následujícím obrázku modulu RF-PIPING Design. Zobrazí se také výsledné momentové části MA a MB.

Obr. 02 - Zdokumentování složek momentů

Literatura

[1]Kovové průmyslové potrubí - Část 3: Návrh a výpočet. BS EN 13480-3: 2012
[2] Manuál RFEM. Praha: Dlubal Software, únor 2016. Stáhnout

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RFEM Potrubní systémy
RF-PIPING 5.xx

Přídavný modul

Modelování potrubních sítí

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM Potrubní systémy
RF-PIPING Design 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí a posouzení potrubí

Cena za první licenci
1 650,00 EUR