Lokální boulení prutů podle ADM 2015

Tipy & triky

Pokud průřez hliníkového prutu sestává ze štíhlých prvků, hrozí možnost selhání vlivem lokálního boulení pásnic nebo stojin ještě dříve, než prut dosáhne plné tuhosti. V přídavném modulu RF‑/ALUMINUM ADM máme k dispozici tři možnosti, jak stanovit nominální pevnost v ohybu pro mezní stav lokálního boulení Mnlb v souladu s článkem F.3 americké normy ADM 2015 (Aluminum Design Manual). Tyto tři metody odpovídají článkům F.3.1 Metoda váženého průměru, F.3.2 Přímá pevnostní metoda a F.3.3 Metoda hraničních prvků.

Všemi třemi metodami uvedenými v článku F.3 Lokální boulení se dosud určoval mezní stav lokálního boulení se zřetelem k článkům B.5.4 a B.5.5, v nichž se stanoví pevnost prvků v prostém tlaku a prvků v tlaku a ohybu. Kromě poměru šířky a tloušťky b/t má na stabilitu při lokálním boulení vliv to, zda je prvek podepřen na jednom konci nebo na obou koncích.

Články F.3.1, F.3.2 a F.3.3 nabízejí různé možnosti výpočtu stability při lokálním boulení. Přímá pevnostní metoda představuje nicméně nejpřesnější a nejobsažnější variantu. Proto je přímá metoda vybrána předem v detailním nastavení v modulu RF-/ALUMINIUM ADM, uživatel však může kdykoli zvolit jinou metodu.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM ADM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
ALUMINUM ADM 8.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015

Cena za první licenci
1 480,00 USD