Zatížení sněhem na solárních tepelných a fotovoltaických systémech na střechách do 10 ° sklonu

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V dosavadních normách se nestanovila žádná pravidla pro rozdělení zatížení sněhem na solární termické a fotovoltaické systémy, které se na střechy instalují s přizvednutím. Bylo pouze poukázáno na to, že rozdělení zatížení musí odborně zvážit statik. Až národní příloha DIN EN 1991-1-3/NA: 2019-04 přinesla konkrétní ustanovení.

Norma se přitom vztahuje na solární termické a fotovoltaické systémy umístěné v řadách za sebou na střechách se sklonem do 10°.

Obr. 01 - Zatížení sněhem u solárních termických a fotovoltaických panelů s přizvednutím

U panelů s maximální výškou 0,5 m lze zjednodušeně uvažovat následující tvarový součinitel.

${\mathrm\mu}_5\;=\;\min\;\left\{\begin{array}{l}1,0\\\mathrm\gamma\;\cdot\;\frac{\mathrm h}{{\mathrm s}_{\mathrm k}};\;\mathrm{ovšem}\;\mathrm{nikoli}\;\mathrm{méně}\;\mathrm{než}\;{\mathrm\mu}_1\;\mathrm{resp}.\;{\mathrm\mu}_2\end{array}\right.$

U systémů s výškou přesahující 0,5 m se tvarový součinitel zvyšuje o 10%. Jako objemová tíha sněhu se uvažuje γ = 2 kN/m³.

Proto působící zatížení odpovídá přinejmenším zatížení sněhem na zemi.

Pro mimořádné zatížení (Severoněmecká nížina) platí následující předpoklad.

${\mathrm\mu}_5\;=\;\min\;\left\{\begin{array}{l}1,0\\\mathrm\gamma\;\cdot\;\frac{\mathrm h}{{\mathrm s}_{\mathrm{Ad}}};\;\mathrm{ovšem}\;\mathrm{nikoli}\;\mathrm{méně}\;\mathrm{než}\;{\mathrm\mu}_1\;\mathrm{resp}.\;{\mathrm\mu}_2\end{array}\right.$

Délka návěje ls udává oblast, v níž je třeba zohlednit zvýšené zatížení. Je třeba ji zohlednit pro rozměry osazené plochy na délku a šířku a stanoví se následovně.

ls = l1 + 2 ⋅ h

Zohlednění v programech RFEM a RSTAB

V programech RFEM a RSTAB je nejjednodušší použít generátor zatížení sněhem. Oblast, v níž se má uvažovat zvýšené zatížení, je třeba navíc stanovit pomocí rovnice pro délku návěje. Následně lze chybějící zatížení v oblasti přizvednutých solárních termických a fotovoltaických panelů doplnit například pomocí generátoru zatížení „Z plošného zatížení na pruty prostřednictvím roviny“.

Klíčová slova

Zatížení sněhem Solární termika Fotovoltaika

Literatura

[1]   National Annex - Nationally determined parameters - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1‑3: General actions - Snow actions; EN 1991‑1‑3/NA:2019‑04

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD