Vytváření pohyblivých zatížení v modulu RF-MOVE Surfaces

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

RF-MOVE Surfaces usnadňuje práci s vytvářením zatěžovacích stavů z různých pozic pohyblivých zatížení. Na základě poloh pohyblivého zatížení program vygeneruje samostatné zatěžovací stavy pro RFEM. Vytvořit lze také obálku výsledků všech pozic zatížení.

Přídavný modul lze otevřít z hlavní nabídky programu RFEM Přídavné moduly → Ostatní → RF-MOVE Surfaces. Modul lze také případně vyvolat z navigátoru projektu kliknutím na položku Přídavné moduly → RF-MOVE Surfaces.

Zadání

Nejdříve zadáme plochy, na kterých se mají pohyblivá zatížení vytvořit.

Pokud již máme pohyblivá zatížení na konstrukci, je třeba provést další nastavení v sekci „Typ exportu“. Pokud dosud nebyla vytvořena, je tato sekce vyznačena šedě, což je i náš případ.

Zaškrtávací políčko v sekci „Kombinace výsledků typu "Obálka"“ následně nabízí možnost vytvořit ze zatěžovacích stavů s pohyblivými zatíženími kombinaci výsledků. Jako kritérium účinku zatěžovacích stavů vybereme možnost Proměnné.

Sekce „Příčinkové čáry/plochy“ umožňuje zohlednit příčinkové čáry a plochy stanovené pomocí přídavného modulu RF -INFLUENCE. Množství dat lze snížit, protože se vytvoří pouze nepříznivé zatěžovací stavy. V našem příkladu toto zaškrtávací políčko neaktivujeme.

Jako další zadáme trasu, po které by se pohyblivá zatížení měla pohybovat. K tomu je třeba vytvořit sadu linií. Doporučuje se předem stanovit „jízdní dráhu“ v modelu RFEM.

Ve vstupním poli „Seznam linií/Sada linií č.“ můžeme čísla linií, které představují „vodicí linie“ pro pohyblivé zatížení, zadat ručně. Pořadí čísel přitom určuje směr pohybu.

Linie lze samozřejmě vybrat také graficky v pracovním okně. I v tomto případě je třeba dbát na to, abychom kliknuli na linie ve správném pořadí.

V sekci „Parametry“ se zadává globální nastavení pro generování zatěžovacích stavů.

Krok posunu udává stejnou vzdálenost mezi jednotlivými pozicemi pohyblivých zatížení na plochách. Čím menší je krok posunu, tím více zatěžovacích stavů se vytvoří. Dále lze použít odsazení a/nebo nárazník.

V dialogu „Pohyblivá zatížení“ se nastavují parametry pohyblivých zatížení. V jednom modelu zatížení lze kombinovat různá zatížení. Zadané modely zatížení se přiřadí sadám linií a na základě těchto údajů se vygenerují jednotlivé zatěžovací stavy.

Poté můžeme definovat zatížení jako sílu nebo moment a vybrat rozdělení zatížení. K dispozici máme různé možnosti.

V našem příkladu vybereme rozdělení zatížení Náprava - obdélníková plocha. Výhodou je, že se zatížení jako dvojice blokových zatížení rozloží na dvě plošná zatížení ve vzdálenosti kroku posunu, a na rozdíl od osamělého břemene tak lze předejít singularitám.

Vzhledem k tomu, že skládání pohyblivých zatížení je obvykle náročné, lze si je uložit do databáze modelů zatížení a použít také v jiných projektech. V databázi je navíc uloženo již velké množství dalších modelů zatížení.

Poslední dialog „Sady přejezdů“ propojuje geometrické údaje sad linií se zadáním pohyblivých zatížení. V dialogu se tak stanoví, která sada pohyblivých zatížení se bude uvažovat na které sadě linií.

Většinou stačí jediná sada přejezdů, jako v našem příkladu.

Jako sada linií se použije sada 1 a jako pohyblivé zatížení model zatížení 1. Užitná zatížení kategorie F vybereme jako kategorii účinků.

Generování a výsledky

Zatěžovací stavy lze vygenerovat jediným kliknutím myší na tlačítko „Generovat“. Na konci generování se zobrazí v poznámce čísla vytvořených zatěžovacích stavů a kombinací výsledků, v našem případě jich je 81.

Přídavný modul RF‑MOVE Surfaces nezobrazuje žádné tabulky výsledků. Zatížení vygenerovaná v jednotlivých zatěžovacích stavech lze zkontrolovat jako obvykle v grafickém okně, v editačních dialozích nebo v dolní tabulce „Zatížení“. Převzala se do příslušných tabulek jako volná osamělá zatížení, volná liniová zatížení nebo volná polygonová zatížení.

Dokumetace

Data z modulu se v tiskovém protokolu nespravují samostatně. Vygenerované zatěžovací stavy včetně zatížení se převedou do programu RFEM, kde je lze zařadit do dokumentace.

Autor

Dipl.-Ing. (BA) Sandy Matula

Dipl.-Ing. (BA) Sandy Matula

Péče o zákazníky

Ing. Matula vyřizuje v rámci zákaznické podpory podněty od uživatelů programů společnosti Dlubal Software.

Klíčová slova

Pohyblivé zatížení Pohyblivé břemeno Poloha břemene Model zatížení

Literatura

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 612x
  • Aktualizováno 19. září 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Pozvánka na akci

2022 NASCC: Konference o oceli

Konference 23. března 2022 - 25. března 2022

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 12. dubna 2022 - 14. dubna 2022

Pozvánka na akci

Kongres pro statiku staveb 2022

Konference 21. dubna 2022 - 22. dubna 2022

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 5. srpna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45 CEST

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dřevěné konstrukce | 2. část: Posouzení

Prutové a plošné konstrukce ze dřeva | 2. část: Posouzení

Webinář 11. května 2021 14:00 - 15:00 CEST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 6. dubna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 BST

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 EDT

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-MOVE Surfaces

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Cena za první licenci
540,00 USD