Zadání návrhových podpor v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Pro správné posouzení průhybu je důležité program „informovat“ o přesných podporových podmínkách analyzovaného prvku. Zadání návrhových podpor v programu RFEM 6 předvedeme pro sadu prutů z železobetonu.

Návrhové podpory pro sadu prutů z železobetonu v programu RFEM 6

Sada prutů, pro kterou budou v tomto příkladu zadány návrhové podpory, je železobetonový nosník náležící konstrukci znázorněné na obrázku 1. Celková délka sady prutů umístěné mezi dvěma stěnami je 13 m. Uprostřed nosníku je umístěn sloup.

Pro zadání podpor pro posouzení průhybu je nutné použít záložku Návrhové podpory & průhyb v dialogu Sada prutů. Jak je zřejmé z obrázku 2, podpory lze zadat na začátku, na konci a na vnitřních uzlech sady prutů.

Při vytváření nové návrhové podpory je důležité zadat typ; v našem příkladu zadáme typ Beton. Podpora je aktivní a přímá. Šířku a výšku podpory může zadat uživatel nebo ji lze převzít ze šířky prutu. Program dokáže zohlednit i případné monolitické spojení mezi prutem a podporou. Požadovaná sada prutů je podepřena stěnami na začátku i na konci, obrázek 3 proto znázorňuje vytvoření návrhových podpor v těchto dvou místech.

Ve středu pole je sada prutů podepřena železobetonovým sloupem, proto je třeba vytvořit další návrhovou podporu (obrázek 4). I zde platí stejný popis jako pro původně vytvořené návrhové podpory. Pro definici podpory jako vnitřní podpory je třeba zaškrtnout příslušné políčko.

Jakmile jsou návrhové podpory zadány, mohou být přiřazeny na správné místo v sadě prutů, jak je znázorněno na obrázku 5 (tj. na začátek prutu, na konec prutu a do příslušného vnitřního uzlu). Výsledkem přiřazení návrhových podpor je rozdělení sady prutů na dvě pole po 6,5 m. Tímto způsobem se správně zohlední referenční délka pro posouzení průhybu.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Posouzení průhybu Návrhové podpory

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 556x
  • Aktualizováno 27. ledna 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2022 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. června 2022 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. června 2022 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 9. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. srpna 2022 8:30 - 12:30 CEST

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Webinář 26. května 2022 13:00 - 14:00 CEST

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Webinář 5. května 2022 14:00 - 15:00 EST

Webové služby a API v programu RFEM 6

Webservice a API v programu RFEM 6

Webinář 20. dubna 2022 14:00 - 15:00 CEST

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. dubna 2022 13:00 - 14:00 CEST

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Webinář 7. dubna 2022 14:00 - 15:00 CEST

Posouzení zdiva metodou konečných prvků v programu RFEM 6

Posouzení zdiva metodou konečných prvků v programu RFEM 6

Webinář 31. března 2022 14:00 - 15:00 CEST

Výměna dat mezi programy Rhino/Grasshopper a RFEM 6

Výměna dat mezi programy Rhino/Grasshopper a RFEM 6

Webinář 10. března 2022 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD