Zohlednění účinků p-δ druhého řádu v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V programu RFEM 6 se v sekci Kombinace zatížení automaticky zohlední účinky druhého řádu včetně malého p-δ, pokud je odpovídajícím způsobem nastaven typ analýzy. Při analýze druhého řádu se podle p-δ zohledňuje lokálně zjištěné zakřivení podél prutu, které je způsobeno sekundárními momenty při příčném vychýlení prutu. Toto dodatečné zakřivení může vést ke zvýšeným vnitřním momentům a následně ke zvětšování bočního vychýlení, dokud prut nedosáhne rovnovážného stavu nebo nepřekročí kritickou sílu. V programech RFEM 6 a RSTAB 9 lze počítat zatěžovací stavy a kombinace zatížení různými metodami.

Musím pruty rozdělit na několik segmentů, aby bylo možné zohlednit účinky p-δ?

Pro zohlednění účinků p-δ není nutné pruty rozdělovat pomocí uzlů na více segmentů. Důvodem je, že p-δ účinky nevychází z posunů v uzlech.

V níže uvedeném příkladu, převzatém z AISC 360-16 [1], budou výsledky programu RFEM 6 porovnány s publikovanými hodnotami a ověřeny. Použijeme imperiální jednotky podle obrázku C-C2.2 ve verifikačním případu 1. Jedná se o prostý I-nosník W14x48, na jehož hlavní osu působí rovnoměrné zatížení 0,200 kip/ft. Na následujícím obrázku je jeho model v programu RFEM 6.

Následně se uvažuje proměnné normálové zatížení v samostatných zatěžovacích stavech. Na obrázku níže vidíte proměnná zatížení a příslušné momenty a průhyby převzaté z AISC 360-16 [1]. Tyto hodnoty jsou použity pro verifikaci.

Níže je tabulka pro snadné porovnání výsledků z AISC 360-16 [1] a z programu RFEM 6. Čím blíže je poměr k 1,000, tím přesnější je výsledek. Jak je vidět v této tabulce, všechny výsledky se téměř přesně shodují pouze s malou chybou v důsledku zaokrouhlení. Nakonec je připojen použitý model programu RFEM 6, který je k dispozici ke stažení.

Autor

Alex Bacon, EIT

Alex Bacon, EIT

Péče o zákazníky

Alex Bacon je zodpovědný za školení zákazníků, technickou podporu a vývoj programů pro severoamerický trh.

Klíčová slova

Druhý řád P-Delta RFEM Statická analýza Verifikace

Literatura

[1]   ANSI/AISC 360-16, Specification for Structural Steel Buildings

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 940x
  • Aktualizováno 23. března 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Pushover analýza

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

3D modelování pro geotechnickou analýzu v programu RFEM 6

3D modelování pro geotechnickou analýzu v programu RFEM 6

Webinář 21. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 24. května 2023 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR