Co znamená jednotka mrad při zkroucení?

Odpověď

Jednotka úhlu natočení byla zvolena v RSTAB rad.

Výsledky uzlové deformace v tabulce 3.6 jsou například uvedeny v milisekundách v mrad.

Následující obecné vzorce platí pro přepočet úhlových rozměrů, kde rad se použije pro jednotku radiánové míry:

Od oblouku k stupni: alfa = (180 ° / pi) * x

Od stupňů k radiánům: x = (pi / 180 °) * alfa

Následující vzorec platí pro přímou konverzi s jednotkou mrad použitou v programu RSTAB:

Od oblouku k míře míry: alfa = (180 ° / (pi * 1000)) * x

Pozor: mrad!

Klíčová slova

plocha, stěna, strop, plech, válec, silo

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD