Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000069 CS

1. prosince 2017

Nastavení zobrazení RFEM RSTAB

Jaký je význam jednotky [mrad] při natočení?

Odpověď

U jednotky úhlu rotace jsme vybrali kolečko v RSTABu.

Například výsledky uzlové deformace v tabulce 3.6 se zobrazí v mrad, milli-radian.

Při přepočtu úhlů platí rad obecných vzorců, v nichž rad se používá pro jednotku délky radiánů:

Z oblouku na rozměr: alfa = (180 ° / pi) * x

Od stupňů po radiány: x = (pi / 180 °) * alfa

Pro přímou konverzi použijeme u jednotky mrad v programu RSTAB následující vzorec:

Z oblouku na rozměr: alfa = (180 ° / (pi * 1000)) * x

Upozornění: mrad!

Klíčová slova

Jednotka Mrad natočení Stupeň

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD