FAQ 000082 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Proč není celkový posun v tabulce kombinací výsledků?

Odpověď

Různé výsledné hodnoty deformací prutu a uzlů pro zatěžovací stavy a kombinace výsledků mají následující důvod:

Celkový posun prutu u pro zatěžovací stavy se vypočítá z jednotlivých posunů u x, u y a u z.

U kombinace výsledků je však možné, že jednotlivá posunutí u x , u y a u z pocházejí z různých zatěžovacích stavů. Z toho vyplývá, že celkovou deformaci nelze správně vypočítat. Jednotlivé maximální deformace by musely být zobrazeny samostatně a s uvedením zatěžovacích stavů, které vedou k těmto výsledkům a které vedou k hodnotám max a min.

Klíčová slova

Celkový posun kombinace výsledků maximální deformace

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD