Existuje modul pro automatické vytváření kombinací účinků?

Odpověď

V programech RSTAB a RFEM není možné definovat kombinace zatížení a kombinace výsledků jen ručně. Kombinace lze také vytvořit automaticky podle požadavků německých a mezinárodních norem. Za tímto účelem je nutné v dialogu Základní údaje vybrat možnost "Automaticky vytvořit kombinace" a zadat normu, viz Obrázek 1.

Obr. 01 - Dialog "Upravit model - základní údaje"

Pro generování musí být zatěžovací stavy přiřazeny účinkům podle příslušné normy. Program pak automaticky vytvoří všechny kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, které přicházejí do úvahy podle vybrané normy.

Často není nutné zohledňovat všechny vygenerované kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. Proto je možné je před výpočtem zredukovat (automaticky nebo ručně, viz Obrázek 2 a Obrázek 3), čímž se zkrátí doba výpočtu.

Obr. 02 - Kombinační pravidla

Obr. 03 - Kombinace účinků

Klíčová slova

Kombinace zatížení Kombinace výsledků Automatické vytváření Klasifikace Kombinace

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD