Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000123 CS

1. prosince 2017

Daniel Dlubal Obecné RFEM RSTAB

Existuje modul pro automatickou tvorbu kombinací účinků?

Odpověď

V RSTABu a RFEMu je možná nejen manuální definice zátěže a kombinací výsledků. Kombinace mohou být také generovány automaticky podle požadavků německých a mezinárodních norem. Chcete-li to provést, aktivujte volbu "Generovat kombinace automaticky" v dialogovém okně základní informace modelu a určete normu.

Pro generování musí být zatěžovací stavy přiřazeny standardizovaným akcím. Program pak automaticky vytvoří všechny kombinace zatížení nebo výsledků, které jsou vhodné pro vybraný standard.

Často není třeba zvážit všechny vygenerované kombinace zatížení nebo výsledků. Mohou být proto před výpočtem (automatické nebo ruční) redukovány tak, aby se zkrátila doba výpočtu.

Klíčová slova

c

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
;