Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000202 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

V případě soustředěného zatížení uprostřed lana získávám věrohodnou podporu a zatížení lanem. Deformace ovšem není přijatelná. Čím to je?

Odpověď

Toto grafické zobrazení je výsledkem faktoru zobrazení deformací. Pokud nastavíme tento faktor na hodnotu 1 , získáme realistickou deformaci bez změny velikosti.

Součinitel můžeme zadat v tabulce. Panel se zobrazí, jakmile budou výsledky k dispozici. Zobrazí se také v hlavní nabídce "Zobrazit → Ovládací panely".

U součinitele 1 je zřejmé, že působící síla ve středu vede k protlačení lana. Napětí vede k posunu vnějších uzlů nahoru.

Klíčová slova

Lano Deformace Součinitel měřítka Návrh kabelu Součinitel zobrazení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD