FAQ 000218 CS

Tiskový protokol RSTAB

Můžeme také vyčíst z RSTABu?

Odpověď

Ano. To je na jedné straně jako přímý graf na síťovém plotru nebo na lokálním plotru za předpokladu, že tento plotter je nainstalován jako tiskárna Windows. Další možností by bylo obejít soubor.

Vytiskněte graf přímo

Vyberte grafiku, která má být vykreslena, a pak přejděte na symbol tisku v programu RSTAB. V dialogu Grafický tisk je třeba provést následující nastavení:

  • Vytiskněte ihned
  • Grafická stupnice: výplň okna
  • Velikost grafického obrázku: Nad celou výškou stránky
  • Karta Možnosti : Všechny barevné

Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí dialogové okno pro tisk, ve kterém můžete vybrat nainstalovaný plotter. Ve vlastnostech tohoto ovladače je nastavena velikost listu.

Vykreslování v souboru

Chcete-li to provést, zaškrtněte políčko Výraz do souboru v dialogovém okně pro tisk, kde určujete tiskárnu. Bude vytvořen soubor * .prn. Pokud pak přejmenujete tento soubor v Průzkumníku na soubor * .hgl, můžete jej přečíst editorem obrázků a přesměrovat na plotter.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD