Je možné z programů RSTAB a RFEM provádět tisk na plotru?

Odpověď

Ano. Toto je na jedné straně jako přímý tisk na síťovém plotru nebo na lokálním plotru, pokud je tento plotr nainstalován jako tiskárna Windows. Další možností by bylo vytvořit soubor pomocí tisku do souboru.

Přímý tisk na plotru

Vyberte grafiku, která se má tisknout, a potom v programu RSTAB nebo RFEM klikněte na symbol tisku. V dialogu Tisk grafiky je nutné provést následující nastavení:

  • Přímý tisk
  • Velikost obrázku: Celé okno obrázku
  • Velikost okna obrázku: Přes celou výšku stránky
  • Záložka Možnosti: Vše barevně

Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí dialog pro tisk, v němž můžete vybrat nainstalovaný plotr. Ve vlastnostech tohoto ovladače je potom nutné zadat velikost listu.

Tisk do souboru

Za tímto účelem ve výše uvedeném dialogu pro tisk zaškrtněte políčko Tisk do souboru poté, co jste nastavili tiskárnu. Vytvoří se soubor *.prn. Pokud tento soubor v Průzkumníku přejmenujete na soubor *.hgl, lze tento soubor načíst pomocí programu pro zpracování obrázků a odelsat ho do plotru.

Klíčová slova

Tisk na plotru Formát listu Formát stránky Výtisk

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD