FAQ 000218 PL

Protokół wydruku RSTAB

Czy można również spisać z RSTAB?

Odpowiedź

Tak. Jest to z jednej strony bezpośredni wykres na ploterze sieciowym lub na lokalnym ploterze, pod warunkiem, że ten ploter jest zainstalowany jako drukarka Windows. Inną opcją byłoby objazd do pliku.

Wydrukuj wykres bezpośrednio

Wybierz grafikę do wydrukowania, a następnie przejdź do symbolu wydruku w programie RSTAB. W oknie dialogowym Wydruk graficzny należy wprowadzić następujące ustawienia:

  • Wydrukuj natychmiast
  • Skala graficzna: wypełnienie okna
  • Rozmiar obrazu graficznego: Na całej wysokości strony
  • Karta Opcje : Wszystkie kolorowe

Po OK pojawi się okno dialogowe drukowania, w którym możesz wybrać zainstalowany ploter. We właściwościach tego sterownika ustawiany jest rozmiar arkusza.

Drukowanie w pliku

Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Wyrażenie do pliku w oknie dialogowym drukowania powyżej miejsca, w którym określisz drukarkę. Zostanie utworzony plik * .prn. Jeśli następnie zmienisz nazwę tego pliku w Eksploratorze na plik * .Hgl, można go odczytać w edytorze obrazów i skierować do plotera.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD