Mám stropní desku uloženou na nástěnné desce. Podložka na stěnu by měla absorbovat pouze normální síly. Proto jsem přidal linie spoje mezi povrchy a definovány tak, že existují pro všechny síly, s výjimkou u x ve směru spoje.

I když žádný společný bylo definováno u x, deska deformuje, aniž by byl podporován smykové stěny. Kde je chyba?

Odpověď

Řádkový spoj je správným konstrukčním prvkem pro definování spojení mezi jednotlivými povrchy. Společné definice spoje čar se však netýkají vnitřních sil v oblasti, ale místního souřadného systému spoje čar.

Pokud mají být do stěnové desky přeneseny pouze normální síly, pak není třeba definovat žádný spoj pro směr u z . Všechny ostatní společné směry jsou kloubové.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD