Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000303 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Jak se definují znaménka momentů prutu?

Odpověď

Ohybový moment M y je kladný, pokud v kladném prutem prutu vznikne tahové napětí (ve směru osy z). M z je kladné, pokud v kladném prutem prutu vzniká tlakové napětí (ve směru osy y).

Znaménka krouticích momentů, normálových a posouvajících sil odpovídá obvyklým konvencím: vnitřní síly jsou kladné, pokud v kladné rovině působí v kladném směru. 

Klíčová slova

Vnitřní síly Vnitřní síly prutu Moment Podepsat Záporná Kladné Smykové síly Ohybový moment

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD