Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000423 CS

1. prosince 2017

Markus Baumgärtel Nastavení zobrazení RFEM

Lze pozorovat hlavní napětí jako trajektorie nebo vektory?

Odpověď

Vektorové znázornění hlavních napětí je možné, pokud v navigátoru Výsledky zadáme úhel alfa mezi napětí.

Hodnoty sigma-1 a sigma-2 pak budou ve vektorové podobě odděleny pro napětí ve směru hlavních os na straně kladné / záporné plochy a na napětí membrán ve směru hlavních os.

Stupinu trajektorií lze zadat na panelu výsledků součinitelem trajektorií.

Klíčová slova

Hlavní napětí Trajektorie

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD