Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000425 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Chtěla bych svou strukturu vypočítat podle analýzy druhého řádu a pro to jsem vytvořil několik zatěžovacích stavů včetně zatěžovacích stavů s imperfekcí. Je třeba kombinovat zatěžovací stavy v kombinacích zatížení nebo kombinacích výsledků?

Odpověď

Pokud chceme provést analýzu druhého řádu, je třeba zadat kombinace zatížení. V případě kombinace zatížení se zatížení uzavřených zatěžovacích stavů skládají do "jednoho velkého zatěžovacího stavu" při zohlednění příslušných dílčích součinitelů spolehlivosti a tento zatěžovací stav se pak vypočítá podle druhé řady posouzení.

V případě kombinace výsledků se spočítají nejdříve obsažené zatěžovací stavy. Výsledky se pak skládají do kombinací s uvážením dílčích součinitelů spolehlivosti. Metoda výpočtu kombinací výsledků nelze nastavit. To je možné pouze u zatěžovacích stavů a kombinací zatížení.

U zatěžovacích stavů a kombinací zatížení můžeme stanovit metodu analýzy v parametrech výpočtu, například analýzu druhého řádu (viz obrázek 01). Pokud model zahrnuje pruty typu "Lano", jsou tyto prvky počítány podle velké deformační analýzy.

U zatěžovacích stavů a kombinací zatížení dosahujeme vždy jednoznačné vnitřní síly. Na druhé straně kombinace výsledků obsahují obálku vnitřních sil (max a min). Vzhledem k tomu, že výsledky kombinace zatěžovacích stavů a kombinací zatížení se v kombinacích výsledků kombinují, můžeme tyto výsledky obsahovat buď statickou lineární analýzu nebo druhou řadu analýz.

V našem modelu lze definované ZS skládat do souhrnu SZ s kritériem nebo (například RC1 = KZ1 / stálý nebo CO2 / stálý nebo KZ3 / trvalý ...). Získáte tak maximální vnitřní síly a deformace při posuzování druhého řádu (viz obrázek 02).

"Stálá nebo superpozice" má za následek, že se u výsledků použije jeden nebo oba kódy. Pokud jsou výsledky spojeny v RC s "alternativním nebo superpozicím", může se stát, že se nebudou aplikovat žádné CO. Poté se vnitřní síly a deformace stanou nulovou.

Klíčová slova

Kombinace zatížení Kombinace výsledků Analýza druhého řádu Superpozice Kombinace Metoda analýzy Lano

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD