Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000654 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM

Jak lze zatížit konstantní zatížení na zakřivenou plochu?

Odpověď

Zobecněná zatížení na zakřivených plochách můžeme stanovit následovně:

  • Vytvoříme linii zakřivenou plochou a řešíme ji na místech, kde chceme koncentraci zatížit.
  • V nabídce "Nástroje" vybereme možnost "Připojit linie / pruty".
  • V pracovním okně nakreslete obdélník, ve kterém se linie protíná s plochou, čímž vytvoří body na ploše.
  • Body nyní leží přesně na hladině. Tyto plochy ovšem nesouvisejí. U ploch ploch se tak stane automaticky. U zakřivených ploch je třeba ručně integrovat body. Dvakrát klikneme na plochu, do které se mají body integrovat. Vyberte záložku "Integrované" a zadáme čísla bodů v seznamu například tlačítkem [Vybrat].
  • Všechny body a linie, které již nepotřebujete, lze smazat.
  • Nyní můžeme na integrované body aplikovat koncentraci zatížení.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD