FAQ 000720 CS

Výpočet RF-STABILITY

Co se stane se Sturmovou kontrolou? Pro co je to?

Odpověď

Takzvaná Stormy Check kontroluje, zda byla v určitém intervalu nalezena všechna vlastní čísla. Využívá diagonální matice z Gaussova rozkladu, jehož počet negativních diagonálních prvků odpovídá počtu vlastních čísel pod příslušnou hranicí intervalu.

Použijeme tedy Sturmův test pro uvažované intervaly intervalu a tvoří rozdíl.

Klíčová slova

Řízení bouře, Vnitřní hodnota, Diagonální matice

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD