Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000846 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce SHAPE-THIN

V modulu SHAPE-THIN chci propojit samostatnou část průřezu pomocí nulového prvku se zbytkem průřezu. Graficky to není žádný problém.

Při výpočtu se však SHAPE-THIN vždy pokusí zadat tloušťku t * pro výpočet smyku.

Odpověď

V kapitole 7.2.1. v manuálu SHAPE-THIN se nacházejí rovnice pro smykové plochy a B-CS torzní konstantu. Tloušťka prvku t * je ve jmenovateli tak, že dělení 0 bude problémem. U "volně stojících" prvků je proto třeba zadat uživatelsky definovanou ekvivalentní tloušťku pro zobrazení tloušťky některého ze spojovacích prvků.

V dialogu "Upravit prut" je třeba zaškrtnout políčko "Efektivní tloušťka pro smyk". Zadá se textové pole pro tloušťku t *. Nyní je výpočet možný.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD