V programu RFEM jsem zadal ocelový přípoj a nyní bych chtěl výsledky vytisknout na papír. Liniové a bodové podpory jsou ovšem zobrazeny větší než model.

Jak mohu přizpůsobit velikost podpory svému modelu?

Odpověď

Program se pokusí automaticky upravit velikost podpor podle velikosti modelu.

V některých případech však může být nutné nebo žádoucí změnit velikost zobrazení. K vlastnostem zobrazení se dostanete pomocí rozbalovací nabídky "Nastavení" → "Nastavení zobrazení" → "Upravit". Vlastnosti zobrazení uzlové a liniové podpory se nacházejí pod obecným názvem "Údaje o modelu".

Okno vlastností zobrazení lze otevřít také kliknutím pravým tlačítkem myši na objekt, pro který se má změnit zobrazení, a kliknutím na položku "Nastavení zobrazení" v místní nabídce. Tím se automaticky otevře vlastnost zobrazení odpovídajícího objektu pro úpravu.

Klíčová slova

Liniová podpora

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD