V modulu RF-DYNAM Pro - Náhradní zátěže je možné uvažovat náhodné torzní efekty. Který přístup k výpočtu je za výpočtem? Jaké hodnoty se mají zadat pro excentricity e X a e Y ?

Odpověď

Náhodné zkroucení je regulováno v EN 1998-1, kapitola 4.3.2. Excentricity se určují ručně, v EN 1998-1 se uvádějí jako 5% délky budovy. V jiných mezinárodních normách zemětřesení se princip náhodného kroucení řídí analogicky, ale stanovení excentricity se může lišit.

U každého náhradního zatížení (v každém uzlu FE / vnitřním uzlu) se stanoví krouticí moment podle následujícího vzorce:

M = XF X * e Y │ + │F Y * e X


Vyexportované náhradní zatěžovací stavy jsou pak vydávány v duplikátu - jednou s torzním momentem M rotujícím v kladném směru a jednou v záporném směru otáčení kolem svislé osy.

Klíčová slova

Náhodný kroucení, EN 1998-1 oddíl 4.3.2, umístění hmot, excentricita, torzní moment, zemětřesení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD