Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Ve vstupním dialogu 1.10 Ekvivalentní zatížení pro RF-DYNAM Addition II (RFEM 5) je třeba zohlednit náhodné zkroucení. Jaká je metoda výpočtu za výpočtem a jaké hodnoty je třeba zadat pro Lx a Ly?

Odpověď

Lx a L y v modulu odrážejí dimenzi podlahy L i kolmo na seizmický účinek. Z každé jednotlivé vodorovné síly (na uzlové hmotnosti KP) se stanoví krouticí moment M i nad -0,05 L i .

Dvojité množství exportovaných zatěžovacích stavů se pak zobrazí jednou kroucením momentu krouticího momentu M i v kladném a záporném směru.

Klíčová slova

Náhodné otočení EN 1998-1 Oddíl 4.3.2 Umístění davů Excentricita Torzní moment Zemětřesení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD