Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001472 CS

1. prosince 2017

Sandy Matula Nastavení zobrazení RFEM RSTAB

Už v tabulce neumím vybrat prut nebo uzel v grafickém okně? Je třeba provést nějaké nastavení?

Odpověď

Pravděpodobně bylo v okně tabulek deaktivováno tlačítka [Synchronizace výběru] a [Zobrazit vybrané objekty]. Znovu je opět zapněte (viz obrázek 1). Poté, kdy vybereme objekt, jehož řádek bude označen, bude v grafickém okně zvýrazněno barvy. Totéž platí i naopak: Pokud vybereme některý objekt v grafickém okně, zobrazí se i příslušný řádek v tabulce.

Objekty, které klikneme v navigátoru Data, jsou také vybrány v grafickém okně (viz obrázek 2).

Klíčová slova

Synchronizace Výběr Tabulka

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD