FAQ 002044 CS

Tiskový protokol RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

How can I change the default header?

Odpověď

The default printout report header is created on the basis of the customer data inserted in the authorization file.

If you want to change the default header, tell us the new data. Then, you receive an updated authorization file. Generally, we send the authorization file via e-mail. In addition, you have an access to your authorization file on the extranet of www.dlubal.com.

Save the Author.ini file in your computer, USB stick etc. Open RFEM/RSTAB and click "Help" -> "Authorization" -> "Load Authorization File". Insert the path of the location where you have copied the authorization file and close the dialog box. Then, delete the "DlubalProtocolConfigNew.cfg" file and, if necessary, the "DlubalProtocolConfig.cfg" file. In the case of standard installation, they are located in the directory C:\ProgramData\Dlubal\Global\General Data.

Also, you can create a backup copy before deleting the files. Please note, that you lose the previous user-defined printout report header by deleting the files.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD