Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Chci stanovit konstantní zatížení teplotou nad výškou průřezu. Proč není možné vybrat směr zatížení v lokálním směru x prutu?

Odpověď

Pro konstantní vytápění / chlazení průřezu (membránového prvku) je třeba zadat parametr Tc zatížení. Tím se automaticky vytvoří změna délky po ose x. Není třeba explicitně vybrat směr x.

Parametr zatížení ΔT popisuje teplotní rozdíl od horní strany prutu ke spodní straně prutu (ohybový prut). Lze ji zadat ve směru y nebo z.

Klíčová slova

Teplota Topení Chlazení Teplotní zatížení

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD