Budova, kterou počítám, se nachází v Severoněmecké nížině. Jak mohu zohlednit zvýšené zatížením sněhem?

Odpověď

Při výběru návrhové situace "Mimořádná - Sníh - Severoněmecká nížina" se při generování kombinací zatížení automaticky zohlední součinitel pro mimořádná zatížení sněhem (Cesl = 2,30). Tato návrhová situace se obvykle vytváří vedle obecných návrhových situací (MSÚ, MSP).

To, zda se jedná o budovu v Severoněmecké nížině, lze snadno zkontrolovat zadáním údajů o poloze v našem online nástroji Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením na naší domovské stránce (viz Obrázek 03).

Klíčová slova

Severoněmecká nížina Zatížení sněhem Mimořádná návrhová situce

Literatura

[1]   Eurocode 1: Actions on structures - Part 1‑3: General actions - Snow actions; EN 1991‑1‑3:2003 + AC:2009
[2]   National Annex - Nationally determined parameters - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1‑3: General actions - Snow actions; EN 1991‑1‑3/NA:2010‑12

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD