Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Budova, kterou spočítám, leží v severoněmecké pláni. Jak lze zohlednit zvýšené zatížení sněhem?

Odpověď

Pokud zvolíme návrhovou situaci "Náhodně - Sníh - Severoněmecká rovina", bude při generování kombinací zatížení automaticky zohledněn součinitel náhodného sněhového zatížení (C esl = 2,30). Tato návrhová situace se zpravidla vytváří kromě obecných návrhových situací (ULS, SLS).

Jedná se o jednoduchou kontrolu, zda se budova nachází v severoněmecké pláni zadáním údajů o poloze do geologického programu Snow, Wind and Seismic Zoning Maps na naší domovské stránce (viz Obrázek 03).

Klíčová slova

Severní německá nížina sněhové zatížení výjimečné

Literatura

[1]   Eurocode 1: Actions on structures - Part 1‑3: General actions - Snow actions; EN 1991‑1‑3:2003 + AC:2009
[2]   National Annex - Nationally determined parameters - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1‑3: General actions - Snow actions; EN 1991‑1‑3/NA:2010‑12

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD