FAQ 002388 CS 8. února 2019

Markus Baumgärtel Modelování | Zatížení RFEM RSTAB

Budova, kterou potřebuji vypočítat, se nachází v severní německé rovině.
Jak mohu tento přístup zvýšeného zatížení sněhem zohlednit pomocí RSTAB nebo RFEM?

Odpověď

Při volbě konstrukční situace "Výjimečný - Sněh - Severoněmecká nížina" se při generování kombinací zatížení automaticky zohlední koeficient pro mimořádné zatížení sněhem (cesl = 2,30). Tato návrhová situace je obvykle generována vedle obecných návrhových situací (GZT, GZG).
Ať už se budova nachází v severoněmecké nížině, lze ji velmi pohodlně zkontrolovat zadáním údajů o poloze s online zónami zatížení sněhem, větrnými zónami a zónami zemětřesení na naší domovské stránce.

Klíčová slova

Severní německá nížina sněhové zatížení výjimečné

Literatura

[1]   Eurocode 1: Actions on structures - Part 1‑3: General actions - Snow actions; EN 1991‑1‑3:2003 + AC:2009
[2]   National Annex - Nationally determined parameters - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1‑3: General actions - Snow actions; EN 1991‑1‑3/NA:2010‑12

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD