Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Existuje v programu efektivní způsob, jak omezit nebo snížit počet kombinací zatížení, které mají být generovány?

Odpověď

Problémem generovaných kombinací zatížení je mnoho matematických možností. Nejdůležitějšími mechanismy pro efektivní redukci jsou:

  1. Snižování počtu zatěžovacích stavů
  2. Omezení účinků pomocí alternativních nebo seskupených kritérií vyloučení (například vítr v y nekoná s větrem v místě x nebo větrem v + x neúčinkuje ve větru v -x) (viz obrázek 01) 
  3. Zadání imperfekcí pro zatěžovací stavy (například imperfekce + x nikdy s větrem -x nebo s imperfekcí + x nikdy s větrem + y) 

Tímto způsobem můžeme ve většině případů výrazně snížit vygenerované kombinace zatížení.

Další důležitou možností je použít kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. V případě čistě lineárního uspořádání lze použít kombinace výsledků. Proto se spočítají pouze zatěžovací stavy zařazené do kombinace výsledků. Všechny kombinace pak můžeme provést s výsledky těchto zatěžovacích stavů.

Poslední možností je využití integrované automatizované redukce zatěžovacích stavů (viz obrázek 02). Poměrně rozsáhlé funkce jsou popsány v příspěvcích, které jsou k dispozici v části Odkazy níže.

Klíčová slova

Snížení snížení zatěžovacích stavů snížení kombinací zatížení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD