Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002397 CS

12. února 2019

Markus Baumgärtel Správa dat RFEM RSTAB

Program havaroval. Je možné otevřít záložní soubor ručně?

Odpověď

Automatické záložní kopie jsou uloženy v pracovním adresáři ve složce se stejným názvem jako model, který jste zpracovali. V této složce jsou všechny soubory vytvořeny při zadávání údajů o modelu a výpočtu včetně záložního souboru Position.bak (viz obrázek 01).

Soubor Copy.bak se zkopíruje do jiné složky a přejmenovává se na 'Model.rf5' nebo 'Model.rs8'. Soubor tak můžeme otevřít v programu RFEM nebo v RSTABu.

Po řádném ukončení programu se poloha Position.bak automaticky odstraní. Pokud však po pádu programu otevřeme program RFEM, objeví se zpráva s dotazem, zda se má záložní soubor znovu otevřít.

Klíčová slova

Záložní kopie Zálohování dat Souboru zálohování Zálohování

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD