Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002415 CS

14. února 2019

Markus Baumgärtel Přídavné moduly RF-PUNCH Pro

Proč je Beta faktor zobrazen na průkazu průchodu stěny v rohu 1,0?

Odpověď

Zvýšení součinitele zatížení β = 1.0 je dáno skutečností, že v dialogu 1.5 je aplikováno "Nehoštěné rozdělení smykové síly". Toto nastavení je standardně nastaveno pro rohy stěn a konce stěn (viz obrázek 01).

Pokud změníte nastavení na "Hladké rozdělení smykových sil v kritickém kontrolovaném obvodu", použijeme součinitel zvýšení zatížení β (viz obrázek 02). To je dáno plně rozdělením plastových smykových sil podle EN 1992-1-1, 6.4.3 (3).

Další informace k tématu "Vybočení zatížení na stěnách a rohách" a "Stanovení faktoru zvýšení zatížení β" naleznete v článcích v databázi znalostí, které naleznete pod odkazy níže.

Klíčová slova

Faktor zvyšující zatížení β rohy stěn a konce stěn

Literatura

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD