FAQ 002415 CS 14. února 2019

Markus Baumgärtel Přídavné moduly RF-PUNCH Pro

Proč je Beta faktor zobrazen na průkazu průchodu stěny v rohu 1,0?

Odpověď

Faktor zvýšení zatížení β = 1,00 je dán tím, že v masce 1.5 je aplikován "vyhlazený průběh smykových sil". Toto je výchozí nastavení v RF-STANZ Pro pro rohy stěn a konce stěn (viz obrázek 1).

Pouze když se přepne na "vyhlazený průběh bočních sil v kritickém kruhovém průřezu", je zapotřebí faktor zvýšení zatížení ß. To je standardně stanoveno pomocí plně plastického rozložení smykových napětí podle bodu 6.4.3 (3) (viz obrázek 2).

Další informace k tématu "Stanovení vysekávacího zatížení na koncích stěn a v rozích stěn v RF-STANZ Pro" a "Stanovení faktoru zvýšení zatížení β s odvětvovým modelem" naleznete v naší znalostní databázi na naší domovské stránce: 

Klíčová slova

Faktor zvyšující zatížení β rohy stěn a konce stěn

Literatura

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD