FAQ 002440 CS 20. února 2019

Markus Baumgärtel Přídavné moduly RF-CONCRETE RF-CONCRETE Deflect RF-CONCRETE NL

Můj problém je, že nemohu zadat nastavení ochrany proti deformaci v RF-CONCRETE Surfaces, protože karta chybí. Můžete mi říct proč?

Odpověď

Aby bylo možné vypočítat deformace ve stavu II v RF-CONCRETE povrchech, musí být nejprve vybrán jeden nebo více zatěžovacích stavů / kombinací v masce "1.1 Základní informace" v záložce "Použitelnost" (viz obrázek 1).

O něco dále v této masce najdete také výběr, zda má být proveden "Analytický" nebo "Nelineární výpočet".

Je-li zvoleno " Analytické ... ", musí být v detailním nastavení aktivováno "Deformace pomocí RF-CONCRETE Deflect" (viz obr. 2).

Je-li zvolena možnost " Nelineární ... ", jsou zde také nalezeny "deformace" v možnostech nelineárního výpočtu. Ve výchozím nastavení se zde aktivují deformace (viz obr. 3).

Další informace o výpočtu deformací s RF-CONCRETE DeflectRF-CONCRETE NL naleznete také na naší domovské stránce.


Klíčová slova

Odchylka stav II deformace GZG

Literatura

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD