Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Můj problém je, že nemohu zadat nastavení ochrany proti deformaci v RF-CONCRETE Surfaces, protože karta chybí. Můžete mi říct proč?

Odpověď

Pro výpočet deformací v trhlinovém stavu v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces je zapotřebí vybrat alespoň jeden zatěžovací stav nebo kombinaci v záložce '1.1 Základní údaje' v záložce 'Mezní stav použitelnosti' (viz obrázek 01).

V dolní části dialogu určíme, zda má být kontrolní metoda 'Analytická' nebo 'Nelineární'.

  • Pokud vybereme volbu " Analytické ... ", je třeba v detailním nastavení aktivovat volbu "Průhyb s RF-CONCRETE Deflect" (viz obrázek 02).
  • Pokud vybereme možnost " Nelineární ... ", podrobný průběh deformací lze najít také v detailním nastavení. Zde se standardně aktivuje deformace (viz obrázek 03).

Více informací o deformační analýze s RF-CONCRETE DeflectRF-CONCRETE NL najdete na našich webových stránkách pod příslušným popisem výrobku.

Klíčová slova

Odchylka stav II deformace GZG

Literatura

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD